Té com objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social.

"Quan totes les parts implicades en un procés de canvi participen en la seva planificació, exisisteix una oportunitat real d'èxit". K. Lewin

PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE)

El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta impulsada des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Departament d’Educació i PAO de l’Ajuntament de Cambrils per fomentar totes les propostes i promocionar aquelles que donin resposta a les necessitats educatives dels membres de la nostra comunitat, especialment els infants i joves, i tenint en compte als sectors socials més vulnerables.

Aquesta cooperació educativa busca aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural, i el foment de la convivència.

PEE Cambrils- Av. Horta de Santa Maria, 14 4a planta- Tel. 977 307 401- Mail:pee@cambrils.org

Els Plans d'Educació d'Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

 • Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l'èxit acadèmic.
 • Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic de l'alumnat en un marc de conviència.
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 • Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la llengua catalana com element de cohesió social.
 • Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat fiscioesportiva.

     L'objectiu metodològic: Potenciar el treball  i l'aprenentatge en xarxa.

     Plans d'actuació del Pla Educatiu d'Entorn

     PLANS D'ACTUACIÓ DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN - ACTIVITATS

     Curs 2023-2024

     Curs 2021-2022

     Curs 2020-2021

     Curs 2019-2020

     Curs 2018-2019

     El Pla Educatiu de Cambrils va iniciar-se el curs 2017-2018, aqui podem observar les últimes memòries.

     Dins del Marc del PEE s'ha cretat aquest servei amb la finalitat d'orientar i acompanyar a l'alumnat, especialment aquell més vulnerable i les seves famílies, en el procés de construcció de trajectòries personals d'èxit educatiu, professional i personal i evitar l'absentisme i l'abandonament escolar prematur.

      

     LOGOTIP DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN DE CAMBRILS

     El curs 2017-2018 es va organitzar un concurs per trobar un logotip i un lema destinat a ser la imatge corporativa del Pla Educatiu d’Entorn de Cambrils a aspectes claus com: l’aprenentatge formal, no formal i informal. La proposta havia d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, web, correu electrònic, cartell).

     Va participar tot l'alumnat de 6è de primària de totes les escoles de Cambrils. Les escoles van fer una preselecció de sis propostes que van enviar al Pla Educatiu d’Entorn. Entre els seleccionats hi ha obres molt originals, els nens i les nenes van fer una bona feina de recerca d’una imatge representativa del Pla Educatiu d’Entorn. La guanyadora va rebre una capsa de dibuix i de pintura.

     LOGO PEECAM

     Recull de pàgines de recursos en línia

     Museu d'Història Biblioteca Municipal Arxiu Municipal Joventut Escola de Música Esport

     Recursos del Departament d'Educació Recursos digitals
     Edu365.cat // Edu365.cat/SantJordi Totes les etapes
     edu3.cat Totes les etapes
     alexandria A partir d'ESO
     Racó de contes Infantil i primària
     Diccionaris en línia Recull de diccionaris

     Agenda Cultural

     Cultura digital Tendència i cultura digital a Catalunya
     Universitat Pompeu Fabra

     Diccionaris especialitzats per llengües

     Cursos IOC - Batxillerat

     Continguts oberts

     IOC - Recursos

     Recursos materials

      

     25 recursos educatius ‘on line’ per descobrir durant el confinament Per a totes les etapes
     Cursos i recursos gratuïts per acompanyar el confinament Per a totes les etapes
     Cristic Infantil i primària
     Gloriafort (manualitats) Infantil i primària
     Un mà de contes Infantil i primària
     Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar Infantil i primària
     Contes.cat Contes, cançons, endevinalles,...

     EINES PER EXPLICAR EL CONFINAMENT

     El conte del Coronavirus Infantil i primària
     Xarxanet Infantil i primària

     TEATRE, CIRCS, I ALTRES

     Webs on es poden trobar espectacles online gratuïts

     Espectacles de circ
     Propostes teatrals en línia
     Dipòsit digital d'audiovisuals
     Teatre al sofà //  Genius- Biblioteca infantil // Genius- Sant Jordi
     La Cultura d'acompanya. Barcelona des de casa.