L'Institut - Escola Joan Ardèvol és una escola pública arrelada a la vida cambrilenca i a la seva comarca.

El projecte educatiu del nostre centre es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte. Ens definim com escola catalana: potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.

El Joan Ardèvol és respectuós amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat d’opinions. Prioritzem l’aplicació de les tecnologies digitals com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes.

C/ Joan Ardèvol, 1

43850 Cambrils
Tel: 977 360 640

e-mail:e3013130@xtec.cat
web: https://agora.xtec.cat/ieja/

Instagram: @joanardevol


Horari de secretaria:

Horari a convenir amb cita prèvia

Ensenyaments que s’imparteixen

  • Educació infantil (I3, I4 i I5) 
  • Educació primària (de 1r a 6è) 
  • ESO (de 1r a 4t)

Línies i nombre d’alumnes

  • Dues línies, i un total de 620 places, aprox.

Horaris

L’Institut Escola ofereix un horari adequat a la situació actual, complint la normativa i tots els requeriments establerts per l’administració educativa, amb les següents característiques:

Horari saludable:

– Avançar respecte anterior horari.

– Dinar abans.

– Tendència europea.

– Secundària: acabar de dinar abans de les 14h.

Conciliació familiar:

– Coincidència entrades i sortides (matí i tarda).

Coordinació pedagògica i atenció a l’alumnat:

– Dimecres tarda no lectius: activitats alternatives per als alumnes i reunions de coordinació per al personal docent.

Educació INFANTIL i PRIMÀRIA:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres:

– MATÍ: 8:30h a 12:00h

– TARDA: 14:30h a 16:00h

Dimecres:

– MATÍ: 8:30h a 13:30h

 

Serveis i equipaments del centre

· Espais diversos:

o Biblioteca

o Aula d'idiomes

o Aula de ciències

o Aula multimèdia

o Aula d’acollida

o Aules de suport

o Atenció a la diversitat

o Atencions individualitzades

o Pista poliesportiva i pati cobert

o Sala de psicomotricitat

o Menjador escolar

· Personal d’atenció a la diversitat:

o Equip d’Assessorament Psicopedagògic

o Logopeda

o Vetlladora

o Treballadora social

o Tècnica d’Integració Social

o Tècnica d’Educació Infantil

· Associació de Famílies d’Alumnes:

o Col·laboració i suport en les activitats del centre

o Activitats extraescolars: Esport, teatre, dibuix, idiomes...

Programes i projectes de centre

Programes del Departament i Objectius

Escola Verda: Sistematitzar actuacions encaminades al desenvolupament de la sostenibilitat, promovent el coneixement de l’entorn, i facilitant la participació de tota la comunitat.

PMOE-PROA+: Contribuir a la millora de l'equitat en l'accés a oportunitats educatives i a l'èxit escolar de tot l'alumnat.

FAIG: Proporcionar l'acompanyament, la formació pedagògica i la capacitació tecnològica necessàries per consolidar l’aprenentatge per projectes com a línia pedagògica de centre.

Altres Programes i Objectius

Erasmus+: Potenciar la millora de l’aprenentatge a través de la implementació d’accions innovadores que garanteixin la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i la solidaritat, estimulant la participació ciutadana activa a través d’intercanvis internacionals. El centre ha estat acreditat per a continuar implementant aquest projecte els propers cursos.

E-Twinning: Desenvolupar projectes educatius col·laboratius de caire europeu que afavoreixin la innovació pedagògica.

Projectes propis i Objectius

Reutilització de llibres: Reduir les despeses econòmiques de les famílies, fomentant valors com la responsabilitat, la cooperació, la reutilització i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

Espai biodiversitat: Conèixer la biodiversitat que envolta el centre, fomentant l’observació, l’experimentació, la comprensió i la participació activa de l'alumnat.

Escacs a l’escola: Potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el pensament lògicomatematic, les habilitats lingüístiques alhora que es fomenten valors com el respecte, la convivència i l'acceptació de les normes.

Biblioteca: Estimular el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral desenvolupant, alhora, l'esperit crític i reflexiu dels alumnes. Facilitar eines i estratègies per al tractament i la cerca d'informació

Pla d’esport del centre: Potenciar l'adquisició d'hàbits saludables, la formació en valors com la tolerància, el respecte, l'esforç, la cooperació i el treball en equip, a través de la pràctica d'activitats físiques i esportives