Centres educatius

Directori de llars d'infants a Cambrils
Cambrils disposa de dues llars d'infants municipals, la Maria Dolors Medina i La Galereta

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL MARIA DOLORS MEDINA

 

C/ de la Mineta, 3

43850 Cambrils
T. 977 369 702

mariadolorsmedina@ingesol.cat

La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina és la primera llar que es va crear al municipi de Cambrils l'any 2006 i des de l'any 2012 és gestionada per Ingesol.

Els dos serveis socioeducatius de la població de Cambrils, la LLIM Maria Dolors Medina i la LLIM La Galereta, segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2021-22

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 82 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat  corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

-          Aula dels Nanos: nadons

-          Aula dels Bastoners: 1 a 2 anys

-          Aula dels Diables: 1 a 2 anys

-          Aula dels Timbalers: 1 a 2 anys

-          Aula dels Gegants: 2 a 3 anys

-          Aula dels Castellers: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.

La nostra llar d'infants compta amb l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) que col·labora i dóna suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen al centre, promovent tallers i xerrades, en les festes, etc.

Si voleu contactar amb ells podeu fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: ampamdolorsmedina@gmail.com

INSTAL·LACIONS MARIA DOLORS MEDINA
image1 image2
image3 image4
image5 image6

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA

C/ Colom, 32-34

43850 Cambrils

 T. 977 791 210            

lagalereta@ingesol.cat 

Va ser a l’any 2010 quan es va crear la segona llar del municipi, la llar d’infants municipal La Galereta.

Per tant, fa tres anys celebrabem la festa del 10è aniversari, l'equip educatiu va elaborar un vídeo que podreu veure clicant en aquest link.

La gestió integral  d’aquest servei educatiu és a càrrec de l’empresa municipal Ingesol.

La llar d'infants La Galereta i la llar d'infants Maria Dolors Medina segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

 

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2021-22

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 94 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

-          Aula dels Peixets: nadons

-          Aula dels Pops: 1 a 2 anys

-          Aula dels Crancs: 1 a 2 anys

-          Aula de les Tortugues: 2 a 3 anys

-          Aula dels Dofins: 2 a 3 anys

-          Aula de les Balenes: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.

INSTAL·LACIONS LA GALERETA
image8 image9
image10 image11
image10 image12

La llar compta amb l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) amb la que hi ha un estreta col·laboració  i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre, tallers i xerrades, festes, etc.

Per contactar amb ells podeu fer ho a l'adreça de correu electrònic: ampagalereta@gmail.com

LA NOSTRA LÍNEA PEDAGÓGICA

L'infant és el protagonista de l’acció educativa, el respecte vers a aquest i la diversitat de famílies que acollim és fonamental per a nosaltres.Oferim als nens i nenes una educació globalitzadorafet que permet entendre els infants com “un tot” i potenciar els aspectes propis del seu desenvolupament cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu a mode integral.La vida quotidiana és l’eix vertebrador de la vida dels nens i nenes dins les nostres estances. Els moments com el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o l’estona de descans, representen estones d’aprenentatge de gran importància en l’etapa 0-3 del desenvolupament infantil. Aquests moments de vida quotidiana són essencials pel desenvolupament de l’autonomia dels infants.Com a escoles actives que som, estem convençudes de què aquesta línia pedagògica basada en la vida quotidiana facilita un aprenentatge significatiu i vivencial per l’infant, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat que l’envolta. En aquest sentit, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i convivència, serà necessari crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relació.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

Som conscients que venir per primera vegada a la llar d’infants representa una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres nens i nenes, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es farà una adaptació progressiva i en grups reduïts. Els primers dies els infants vindran acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar s’anirà ampliant respectant cada ritme individual.

 

FAMÍLIA I ESCOLA

Entenem que la família és el primer context educatiu de l’infant i, des de la llar, volem acompanyar i donar suport a la seva tasca. Creiem necessària una àmplia cooperació entre família i escola per tal d’afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, amb l’agenda de l’infant, en reunions de grup i entrevistes individuals, en propostes diverses com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.

DIA A DIA LA LLAR D’INFANTS

A les nostres llars d’infants donem el mateix valor a tots els moments i situacions que viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per aquest motiu proveïm de materials no estructurats les estances, tenim cura dels espais, fem propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, respectem el temps dels infants i els acompanyem amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint-nos infinitat d’aprenentatges que ens apropen a la natura i ens permet fomentar el respecte envers aquesta.

Donem molta importància a l’etapa terra i al lliure moviment des de ben nadons. Així, vetllem per proveir d’espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de la llar tot adaptant-nos a les necessitats que sorgeixen en cada etapa de desenvolupament.

 

Considerem el menjador com un espai educatiu més i que els infants han de viure des del plaer. Els infants són els protagonistes de la seva acció, fomentant la seva autonomia, socialització i llenguatge, entre altres aspectes. A més, les nostres llars tenen  cuina i cuinera pròpia.

Els contes i la música acompanyen el dia a dia dels infants a les nostres llars d’infants. Som conscients de la seva importància per al desenvolupament infantil a l’estimular de forma adient aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc. A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, desenvolupem el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants l’experiència de venir a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb altres persones.

Aquesta convivència però, suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys. Per aquest motiu li donem molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos i oferir-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre fet que condiciona dia a dia tota la tasca educativa que es desenvolupa a la nostra llar d’infants. Procurem donar la major seguretat afectiva possible als infants i les seves famílies, assignant educadores de referència i amb continuïtat de cursos, afavorint una adaptació progressiva i prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.

L’EQUIP EDUCATIU

Els nostres equips educatius estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància. Considerem la formació continua i la innovació educativa aspectes imprescindibles dintre de la nostra pràctica professional.

Cada llar compta amb:

-         1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia

-         1 Diplomada en Magisteri

-         8 Tècnics Superiors en Educació infantil

-         i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més col·laborem i ens coordinem amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del nostre entorn: EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica del Departament d’Ensenyament), CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca), CREDA (Centre de Recursos Pedagògics per a Dèficits Auditius), IOC, IES, OME (Oficina Municipal d’Escolarització),... entre d’altres.

 

CALENDARI, HORARI I PREUS

El calendari, horari i preu de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament per a cada curs escolar. La llar romandrà oberta tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’Agost i els infants podran assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per a facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants al centre, s’han establert uns marges d’horaris d’entrades i sortides.

Horaris

Servei d’acollida

De 8:00h a 8:45h

Entrada matí

De 8:45h a 9:30h

Sortida al matí LL1 i LL2

De 12:00h a 13:00h

Sortida matí nadons

De 12:00h a 12:30h

Entrada/sortida tarda

De 15:00h a 15:15h

Sortida tarda

De 16:30 a 17:00

 

 

PREUS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 15/07/2022.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2022-2023

 

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

 

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50 €, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

 

Accés famílies - Galeria d'imatges

Benvolgudes famílies,

Aquesta galeria d'imatges té l'objectiu d’apropar-vos una miqueta més el dia a dia de la llar i fer-vos partícips de moments i experiències que es viuen l’estança dels vostres fills i filles.

L’accés a aquesta web és restringit, per aquest motiu cada família us haureu de donar d’alta. Un cop estigueu registrats a la web, en un màxim de 5 dies hàbils, us donarem l’autorització als àlbums corresponents a l’aula del vostre fill/a.

Us avisarem des de la llar cada vegada que s'afegeixin fotografies noves a la web. Us recomanem que aneu entrant a la galeria i guardeu les fotografies que us interessin ja que acabat el curs s’esborraran totes les imatges.

Per tal de donar-vos d’alta com a usuaris és molt important que seguiu atentament els següents passos:

 1. Clicar a l'enllaç https://ingesol.cat/llarsgaleria/
 2. Registrar-se com a nou usuari a la pestanya a on fica “identificar-se” (a dalt a la dreta)
 3. El nom d’usuari ha de ser amb el següent format: nom i cognom del vostre fill/a

Si el registre és incorrecte, NO us podrem donar accés als àlbums de la galeria d’imatges.

Esperem que gaudiu d'aquest espai!!!

Trobareu informació a https://www.cambrils.cat/ingesol/llims

La Llar d’infants La Cuca és una llar privada autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya. El personal està especialitzat en educació infantil (pedagoga, professora d’educació infantil, tècnics en llar d’infants).

És un lloc on oferim als infants la possibilitat de relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat. L’escola manté una estreta relació amb les famílies per tal d’ afavorir el desenvolupament harmònic del nen/a.

Fem entrevistes personals, reunions, informes, festes...Potenciem l’autonomia personal mitjançant l’adquisició d’hàbits. Fem música,  psicomotricitat, plàstica, matemàtica, tot mitjançant el joc i l’experimentació.

C/ Carrasclet, 36 (Molí de la Torre)
T. 977 361 796

e3008262@xtec.cat

http://blocs.xtec.cat/llardinfantslacuca/

Ensenyaments que s’imparteixen

Primer cicle d'educació infantil

Línes i nombre d'alumnes

 • 1 línia de 0-1 any
 • 3 línies d'1 a 2 anys
 • 2 línies de 2 a 3
 • 87 alumnes

 

Horaris

De dilluns a divendres de 8’45h. a 17’30h.

Matí: 8’45 a 12’15h.

Tarda: 15’15 a 17’30

Horari d'acollida matí: de 7:30 a 8:45h.

Horari d'acollida de tarda: 17:30 a 18:00

L’escola romandrà oberta tot l'any amb possibilitat d'assistència el mes d'Agost.

Serveis i equipaments del centre

Domicili: Carrer Belgrad, 19
Tel: 977 795 404
E-mail: info@escolamontessori.com
Web: www.escolamontessori.com

Facebook: Montessori-Cambrils

L'ESCOLA INFANTIL MONTESSORI és una escola privada no concertada

que es troba a Cambrils (Tarragona) .La escola, va obrir per primera vegada a l'octubre de l'any 2000. Es va formar a partir d'una gran il·lusió per crear una escola activa, amb un currículum obert i flexible, proporcionant una identitat i un estil propis. La intenció és la de poder treure el millor de nosaltres i dels nostres nens i així ells tinguin un gran record d'una part molt important de la seva infància.

L'educació en el nostre centre es basa en la "diversitat" ja que estem en una societat heterogènia i multicultural.

Oferim una garantia de futur de qualitat i això implica educar en la tolerància i en el respecte als individus i col·lectius que la formen. Intentem oferir un espai social, complexa, obert i enormement educatiu.

Oferint:  Formació integral de l'alumne

Ensenyament individualitzat

Ambient integrador

Educació basada en el respecte mutu

La primera meta en una programació Montessori és ajudar a cada nen a aconseguir el màxim potencial en totes les etapes de la vida. Les activitats Montessori que fem a l’escola ajuden a desenvolupar els valors socials, emocional, físic i cognitiu per aconseguir en un futur proper uns bons resultats acadèmics.

Tot el currículum escolar ha de ser presentat per professors especialitzats que li donen al nen l'experiència,  plaer i alegria que se sent per aprendre.i al mateix temps  els mestres han d’ajudar a desenvolupar la seva autoestima, donant-li al nen les experiències necessàries perquè ampli-hi el seu coneixement.

És molt important la preparació de les aules amb tot els materials montessori, ja que és on els  professors preparen i ofereixen  els recursos necessaris per  que el nen treballi en un lloc segur i en un ambient positiu i estimulant.

 

La Llar d’infants Vicki és una escola catalana, aconfessional on fomentem l’estimulació dels valors d’una societat democràtica i de respecte als altres.

Basem l’activitat educativa en les necessitats dels infants: la necessitat afectiva, fisiològica, de moviment, de descoberta, de benestar, de joc, d’autonomia, de moviment, i de flexibilitat dels grups per així aconseguir la màxima qualitat d’ensenyament i aprenentatge.

Des de 1977, la Llar d’infants Vicki acull nens i nenes del nostre poble i comarca, amb l’objectiu d’educar i formar persones lliures, crítiques, tolerants solidàries i autònomes.

Avinguda Baix Camp, 33
43850 Cambrils
T. 977 365 091
F. 977 365 091

 

Ensenyaments que s’imparteixen

Educació infantil, primer cicle

 

Línies i nombre d’alumnes

 • Dues línies de P-0, quatre línies de P-1 i cinc línies de P-2
 • 168 places

Horaris

Matí de 8:45 a 12:30 h
Tarda de 15:00 h a 17:45 h

Horari d'acollida: de 7:30 a 8:45 h.

 

Serveis i equipaments del centre

 

Servei de menjador

Elaboració de dietes personalitzades en el propi centre

Servei d’acolliment al matí a les 7:30 h. I per la tarda fins les 18:30 h

Escola d’estiu, obert juliol i agost

Assessorament psicopedagògic continu amb especialistes al propi centre

Escola de Pares i Mares

Festes familiars a l’escola

Sortides i colònies

Natació

Centres escolars de Cambrils

A la nostra Comunitat Escolar potenciem l’autonomia i iniciativa personal, intentant gestionar les emocions i els comportaments en diferents situacions.

Aprenem a aprendre, on es valora dia a dia l’esforç i la satisfacció personal.

Treballem per afavorir la competència social i ciutadana, per tal que puguem arribar a assolir la capacitat de relacionar-nos, on es participi de manera activa, constructiva, solidària i  compromesa en els projectes comuns. Tot això per aconseguir ser una escola inclusiva, on tots hi tenim un lloc.

C/ Joan Bardina, 1
43850 Cambrils
Tèlf. 977 368 348
Fax. 977 368 357
Mail: e3008547@xtec.cat
https://escolacambrils.wordpress.com/


Ensenyaments que s’imparteixen

Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària (de 1er a 6è)

Línies i nombre d’alumnes

 • Una escola de dues línies
 • 450 places

Horaris

Educació Primària:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h


Educació Infantil:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h


Servei d’acollida matinal gratuït pels alumnes d’Educació Infantil amb germans a Educació Primària.

Serveis i equipaments del centre

 • Auxiliar d'Educació Especial
 • Tècnic/a d'Educació Infantil
 • Dues aules d'atenció a la diversitat
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs cobert
 • Aula d'idiomes
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca
 • Menjador amb cuina pròpia i servei de monitoratge
 • Acollida matinal i activitats extraescolars gestionades per l'AMPA
 • Psicopedagogo/a de l'EAP
 • Treballador/a social de l'EAP
 • Servei de logopèdia per part del CREDA

L’ESCOLA GUILLEM FORTUNY és un centre públic del Departament d’Ensenyament ubicat a la zona de Vilafortuny , que inicia la seva trajectòria educativa el setembre de 2005.

Disposa d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències que planteja la societat actual i d’un equip de professionals preparats, que  desenvolupen la seva tasca pedagògica amb dedicació i rigor.

Treballem per promoure  els  valors d’una societat democràtica.

Som una escola compromesa amb el Medi Ambient que eduquem per avançar cap a una societat més sostenible.

Creiem en una escola inclusiva per a tothom i compaginem les pràctiques educatives innovadores i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les tradicions populars i l’arrelament al nostre país.

Defensem una educació integral de l’alumnat que abasti tant les seves competències socials com intel·lectuals.

C/ Pisa, 3

43850 Cambrils

Tèlf: 977 378 034
Fax: 977 378 035

e3010141@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escguillemfortuny

 

Ensenyaments que s’imparteixen:

Educació Infantil i Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies de P3 fins a 6è, 150 places per a Educació Infantil,
 • 300 places per a Educació Primària

   

  Horaris:

  Educació Infantil: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

  Educació Primària: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

  Instal·lacions del centre:

  -Biblioteca

  -Gimnàs cobert

  -Pistes poliesportives

  -Vestidors amb dutxes

  -Aula de psicomotricitat

  -Aula de ciències

  -Aula d’idiomes

  - Aula d’informàtica

  - Aula de plàstica

  -Aula de música i audiovisuals

  - Unitat de suport a l’educació Especial

  -Pissarres digitals i accés a internet a les aules

  -Hort ecològic amb aula de natura

  Serveis i equipaments del centre:

 • Servei d’acolliment al matí i al migdia organitzat per l’AMPA
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Àmplia oferta d’activitats extraescolars i activitats d’estiu organitzades per l’AMPA
 • Pla específic d’atenció a la diversitat.
 • Equip d’assessorament psicopedagògic
 •  

  PROJECTES I PROGRAMES D’INNOVACIÓ

  • Impuls de l’anglès

  Amb aquest projecte es pretén millorar  la competència oral en llengua anglesa dels nostres alumnes per això es treballa l’anglès des de P4 en forma de taller oral.

  El curs 2013-14 s’ha incorporat a primària la integració de continguts de l’àrea de Coneixement del Medi en llengua anglesa (Science) per avançar en la renovació metodològica de l’aprenentatge competencial.

  • Projectes Comenius

  Actualment l’escola està desenvolupant el seu segon Projecte Comenius 2012-2014, del qual n’és la coordinadora  amb els països següents: Finlàndia, Noruega, Alemanya, Irlanda del Nord i Anglaterra.

  L’objectiu d’aquest projecte és promoure la cooperació entre els seus participants  i permetre tant a alumnes com a mestres, tenir una participació molt activa en la realització de les diferents activitats de cooperació proposades entre les escoles.

  • Escola verda

  L’escola té el distintiu d’escola verda des del curs 2009-10 i porta a terme tot un segui t d’actuacions mediambientals per fomentar una cultura ambiental de centre i avançar cap a una societat més sostenible.

  • Programa d’impuls de la lectura

  L’escola està catalogada com a centre de referència en lectura pel Departament d’Ensenyament. Es potencia el gust per la lectura i la lectura com a eina d’aprenentatge com a objectiu estratègic de millora per a l’èxit escolar.

  L’escola participa en les mostres i certamen infantils i juvenils de lectura en veu alta.

  • Dinamització de la biblioteca

  La biblioteca es considera un espai dinàmic en la nostra escola on s’hi porten a terme activitats de dinamització de la lectura, concretades en el Pla Lector de centre tant en l’horari lectiu com en el temps de lleure de menjador i per les tardes fora de l’horari lectiu.

  • Revista escolar

  La revista escolar “Castell Blau” és una eina de comunicació motivadora i engrescadora que apropa la comunitat educativa a la vida escolar i promou els valors de la cooperació, esforç, treball col·laboratiu i compartit, a la vegada que permet copsar la creativitat, la il·lusió i l’entusiasme dels alumnes potenciant la seva competència comunicativa.

  • Programa de Salut Integral

  Programa d’innovació que incideix en tres eixos bàsics:

  -L’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.

  - Desenvolupament de l’activitat física.

  - Treball de les emocions.

  • Projecte d’educació emocional

  Projecte que es desenvolupa a Educació Infantil i  que permet

  - Desenvolupar la seguretat afectiva i emocional dels alumnes.

  - Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els iguals i en la resolució pacífica en els conflictes.

  - Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida diària i aprendre a actuar en conseqüència.

  • Projecte de psicomotricitat

  El projecte “anem a la sala” es desenvolupa a Educació infantil i permet experimentar la psicomotricitat com una activitat motriu espontània per ajudar els nens i nenes a assolir el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius, afectives i socials actuant  sobre la seva  globalitat per tal que aprengui a conèixer-se, i a relacionar-se amb la resta de companys.

  • Programa de reutilització de llibres

  Aquest programa es porta a terme amb els alumnes d’Educació Primària des de fa set cursos, amb ajuda de l’AMPA, i té  com a objectius:

  - Ajudar a les famílies a reduir les despeses per llibres i material didàctic

  - Fomentar els valors de socialització de responsabilitat, de consum sostingut i de saber compartir i respectar el material comú.

  • Projecte de música

  Iniciativa innovadora que es desenvolupa de manera conjunta pel centre i l’AMPA  des del curs 2007-2008. Pretén millorar les capacitats cognitives dels alumnes potenciant les seves qualitats artístiques d’una manera àmplia, per mitjà de la música, la dansa, el joc, la cançó, la interpretació i la creació.

  L’escola ofereix un ampli ventall d’activitats musicals i pràctica d’instrument com:  piano, violí, guitarra, percussió o  grup instrumental.

  • Projecte de col·laboració entre escoles “un pont entre escoles”

  Es tracta d’un intercanvi  d’experiències que s’està duent a terme des del curs 2006-2007 mitjançant la fundació “El Sueño de la Campana” i amb la col·laboració de la URV mitjançant les pràctiques  d’estudiants de Grau de mestre, amb l’objectiu de fomentar el respecte i l’acceptació tot compartint jocs, contes, desitjos, il·lusions, experiències, aprenentatges ... entre alumnes de la nostra escola i alumnes de escoles de Nicaragua.

  • Impuls de les TAC

  Projecte que s’inicia el curs 2008-2009 i fa referència a la importància d’incorporar les noves tecnologies a l’aprenentatge, dotant les aules dels recursos multimèdia necessaris per propiciar entorns de comunicació en la pràctica educativa diària, a partir de l’ús interactiu que proporcionen els recursos tecnològics.

  • Pla Català de l’Esport

  La nostra escola està adherida al Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) impulsat de manera conjunta pel Departament d’Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport amb la finalitat de posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i esportives, aprofitar el seu gran potencial per contribuir a la formació personal i cívica dels infants cercant la participació per damunt de la competitivitat i potenciant la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.

  L'Institut - escola Joan Ardèvol és una escola pública arrelada a la vida cambrilenca i a la seva comarca.

  El projecte educatiu de la nostra escola es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte. Ens definim com escola  catalana: potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.

  La nostra escola és respectuosa amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat  d’opinions. Prioritzem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes.

  C/ Joan Ardèvol, 1

  43850 Cambrils
  Tel: 977 360 640
  Fax: 977 795 507

  e-mail:e3013130@xtec.cat
  web: www.joanardevol.cat


  Horari de secretaria:

  Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 10:00

  Dimarts i dijous de 15:00 a 16:00

  Ensenyaments que s’imparteixen


  Educació infantil (P3, P4 i P5) i educació primària (de 1r a 6è) i ESO (1r).

  Línies i nombre d’alumnes

  • Dues línies, i un total de 520 places, aprox.

  Horaris

  Educació Primària:

  Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h

  Educació Infantil: Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h

   

  Serveis i equipaments del centre

  • 2 aules d’ordinadors
  • Ordinadors a les aules
  • Biblioteca
  • Aula d'idiomes
  • Aula de ciències
  • Aula de música
  • Aula d’acollida
  • Equip d’Assessorament psicopedagògic
  • Aules de suport
  • Educació especial
  • Atencions individualitzades
  • Agrupaments flexibles
  • Pista poliesportiva i pavelló cobert
  • Sala de psicomotricitat
  • Menjador escolar amb cuina pròpia
  • Equip d’Assessorament Psicopedagògic
  • Logopeda
  • Vetlladora
  • Treballadora social
  • Educadora d’educació especial
  • Atencions individualitzades
  • Associació de Mares i Pares d’Alumnes:

  Col·laboració i suport en les activitats del centre

  Activitats extraescolars: Esport, teatre, dibuix, idiomes...

  L'Escola La Bòbila compta amb unes instal·lacions, modernes i de qualitat, i amb un cohesionat equip de professionals que desenvolupen la seva tasca pedagògica d'acord amb un projecte educatiu comú.

  Aquest projecte ens defineix com una escola participativa i democràtica, inclusiva, coeducadora i no sexista.

  Som una escola catalana, arrelada al nostre entorn i compromesa amb el mediambient.

  Oferim un ensenyament personalitzat, actiu, innovador i promotor de l'excel·lència.

  Potenciem l'aprenentatge de les noves tecnologies i la llengua anglesa des de P3.

  Treballem diversos projectes d'innovació per afavorir l'educació integral de l'alumne, i desenvolupar totes les seves capacitats.

  Com el projecte “Impuls a la lectura” (ILEC) que dóna a la lectura consideració d’eix vertebrador dels aprenentatges i pretén consolidar un hàbit de lectura independent, diari i reflexiu, en l’alumnat.

  Realitzem accions de dinamització lingüística i comunicativa  per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües d’acord amb el marc europeu comú de referència.

  En aquest sentit duem a terme el “Pla integral de llengües estrangeres” (PILE) que suposa la realització de l'àrea d'Educació física i colònies en anglès. Paral·lelament portem a terme el projecte “Comènius”, que té com a objectiu principal reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació i promou la mobilitat i la cooperació entre centres educatius europeus.
  C/ Pla de l'Estany, 5-7
  43850-Cambrils
  Telèfon 977 361815
  Fax 977 365 255

  Ensenyaments que s’imparteixen:

  • Educació Infantil
  • Educació Primària

  Línies i nombre d’alumnes:

  • 2 línies
  • 450 places

  Horaris:

  Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30h

  Horari de secretaria: dilluns de 15:00 a 16:00 h i dimarts de 9:00 a 10:00h

  Serveis i equipaments del centre

  • Gimnàs cobert, aula de psicomotricitat i pista esportiva
  • Biblioteca
  • Aula d'informàtica i aules amb pissarres digitals
  • Accés a internet a totes les aules
  • Aula de música i audiovisuals
  • Aula d'idiomes
  • Aula d'acollida, aules d'atenció a la diversitat i aules de suport
  • Hort escolar
  • Aparcament per a bicicletes
  • Equip d'assessorament psicopedagògic
  • Atenció de logopèdia del CREDA
  • Tècnica en educació infantil
  • Vetlladora
  • Anglès des de P3
  • Pla específic d'atenció a la diversitat, agrupaments flexibles i grups reduïts
  • Servei de menjador amb cuina pròpia
  • Servei d'acollida matinal
  • Activitats extraescolars

  L'escola Marinada amb 30 anys  de trajectòria ha rebut el distintiu d'Escola Verda, participa al Pla d'Impuls de la Lectura, gestiona el Programa de Reutilització de Llibres de Text i participa al Programa de Salut Integral (Programa de la Fundació SHE). Les aules estan dotades amb pissarres digitals interactives (PDIs). La llengua anglesa s'introdueix a Educació Infantil. S'ofereix servei de biblioteca i préstec de llibres als alumnes.

  Valorem l’educació integral de la persona, i junts treballem per un ensenyament inclusiu, socialitzador, constructivista, participatiu, personalitzat i de qualitat.

  El servei de menjador disposa de cuina pròpia. L'AMPA gestiona el servei d'acollida, les activitats extraescolars i proporciona la roba escolar i el material curricular.

  Per conèixer millor l’escola i el seu tarannà, us convidem a veure aquests dos vídeos:

  Lipdub: http://www.youtube.com/watch?v=qakqTZ34W8Q

  Flashmob: http://www.youtube.com/watch?v=wL_oRFdbg0E

   

  C/ Molí d'avall, 13
  43850 Cambrils
  Tlfn: 977 793 702 (Secretaria)
  671 072 267 (Menjador)

  Fax: 977 793 702

  Web: http://escolamarinadacambrils.com

   

  Mail AMPA: ampaescolamarinada@gmail.com

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Educació Infantil i Primària

  Línies i nombre d'alumnes

  2 línies i un total de 450 places.

  Horaris

  Educació Primària:
  Matí de 9.00 a 12.30 h i tarda de 15.00 a 16.30 h

  Educació Infantil:
  Matí de 9.00 a 12.30 h i tarda de 15.00 a 16.30 h

   

  Horari de secretaria

  De dilluns a divendres de les 11:30 h a les 13:00 h

  Serveis i equipaments del centre

  RECURSOS HUMANS

    • Tècnica d'Educació Infantil (P3)
    • Vetlladora
    • Servei de menajador amb cuina pròpia
    • Servei d'acollida matinal
    • Activitats extraescolars (AMPA)
    • Assessorament de l'EAP i del CREDA
    • Introducció de l'anglès a infantil
    • Grups de mares delegades

  RECURSOS MATERIALS

    • Aules amb PDI (pissarra digital)
    • Aula d'informàtica
    • Biblioteca
    • Aula de música
    • Aula d'Acollida
    • Aula d'Educació Especial
    • Gimnàs cobert
    • Aula de psicomotricitat
    • Hort escolar
    • Pàgina web amb constant actualització
    • Programa de reutilització de llibres de text (a partir de 3r)

  L'escola Mas Clariana es troba ubicada al barri de Vilafortuny, al municipi de Cambrils, en un entorn caracteritzat per uns condicionants del medi social i cultural molt enriquidors. L’escola està rodejada de vivendes unifamiliars, així com de diversos parcs infantils en plena natura, un centre cívic i ben comunicada amb la resta del municipi, el qual ens proporciona altres infraestructures com: la biblioteca municipal, el CAP, el poliesportiu, l’escola de música, el port marítim i diferents parcs.

  Vam iniciar la nostra trajectòria el curs 2006-2007, i des d’aleshores hem anat creixent any rere any, fins arribar a ser una escola de dues línies amb nens i nenes des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è de Cicle Superior.

  L’escola aposta pel Sistema Amara Berri que té una experiència de 44 anys i compta amb una base pedagògica molt fonamentada. És tracta d’un projecte global per al desenvolupament de competències, en el que l’eix del projecte educatiu és la concepció que es té de l’alumnat, concebent a cada alumne com un ser global. Té en compte la persona, el seu desenvolupament emocional, social, cognitiu, els seus interessos i motivacions, entre els que el joc adquireix un valor rellevant. Cada persona és diferent de les altres, parteix d’un esquema conceptual i emocional determinat i té el seu propi potencial. El concepte d’individualització està estretament lligat al concepte de diferència, de diversitat, englobant en ell a totes i a cadascuna de les persones que formem part de la Comunitat Escolar.

  El nostre principal objectiu és EDUCAR PERSONES oferint una educació integral. Volem promoure el desenvolupament personal, emocional, cognitiu i social de cada alumne/a, que els permeti créixer per arribar a ser membres actius de la societat tot adquirint i respectant els valors i les normes de convivència.

  Entenem que el paper dels i les mestres és el d'acompanyar el procés d'aprenentatge i creixement dels infants. Volem que cada nen i nena sigui protagonista del seu aprenentatge i que la nostra funció sigui acompanyar-los en aquest procés per fer créixer en ells i elles l'interès per aprendre com una actitud de vida.

  Equip Directiu:

  Directora: Lluïsa Vicente Martínez

  Cap d’Estudis: Judit Garrido Alegria

  Secretària: Elena Moraleja Alonso

   

  Castell de Siurana,1

  43850 - Cambrils

  Telfn: 977 378 722

  Fax: 977 378 723

  e3010581@xtec.cat

  http://blocs.xtec.cat/ceipmasclariana/

  http://www.escolamasclariana.cat/

   

   

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Educació Infantil 3-5 anys
  Educació Primària 6-12 anys

  Línies i nombre d’alumnes

  • 2 línies
  • 390 alumnes

  Horaris

  Educació Infantil: De 9 a 12:30h i de 15:00 a 16:30h

  Educació Primària: De 9 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h

  Horari de secretaria

  De dilluns a divendres de 09:00h a 10:00h

  Dijous de 15 a 16h

  Serveis del centre

  • Menjador
  • Activitats extraescolars
  • Acollida matinal

  Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

  Fundació Privada Cardenal Vidal i Barraquer

  Titularitat: Francesc Recasens

  Directora: M. Pilar Bas

  Ed. infantil-Edifici “Vedruna” C/ Creus,11

  Tlfn: 977 369 809 Fax: 977 368 041

  Ed. Primària-Edifici “La Salle” - C/St. Plàcid, 28
  Tlfn: 977 369 046

  43850 Cambrils

  email: secretaria@cvbcambrils.cat

  web: www.cvbcambrils.cat

  Ensenyaments que s'imparteixen

   • Ed. Infantil (3-6 anys)
   • Ed. Primària (6-12 anys)
   • Ed. Secundària obligatòria (12-16 anys)

   

  Nombre d'alumnes: 1020

  Horaris

  Educació Infantil i Primària:

  Matí de 9:00 a 13:00h i tarda: de 15:00 a 17:00h

  Educació Secundària:

  De dilluns a dijous

  Matí de 8:15 a 13:30h i tarda: de 15:00 a 17:00h

  Divendres

  Matí de 8:15 a 12:35h

  Horari de recepció i atenció

  De dilluns a divendres de 8,30h a 13h i de 15h a 17,30h

  Serveis i equipaments del centre

  - Menjador escolar.

  - Servei matinal.

  - Biblioteca escolar.

  - Activitats extraescolars.

  - Equip Psicopedagògic.

  - Programes d'innovació:

  • Destí: Ulisses, Crea, Faig.
  • SI - Salut Integral.
  • Lectura eficaç.
  • Projecte Escola Multilingüe.
  Directori dels Instituts a Cambrils

  Vint-i-cinc anys d’experiència avalen l'Institut Cambrils com a marc de referència de l’educació Secundària i de Batxillerat a Cambrils.
  ESO: El Centre organitza l’atenció a cada alumne segons la seva capacitat d’aprenentatge. Per això posa a disposició de l’alumnat diverses atencions individualitzades: Aula d’ Acollida per alumnes nouvinguts, classes de Diversitat en les matèries instrumentals (adaptant el ritme, reforçant continguts ...), tutories individualitzades i/o compartides, suport psicopedagògic i de la Mestra Terapeuta ...
  BATXILLERAT: El Centre ofereix 4 modalitats de Batxillerat: Científico -tecnològic, Bio-sanitari, Ciències Socials i Humanístic, impartits amb el rigor que proporciona el fet de ser, des dels orígens, Institut de Batxillerat exclusivament i el grau de professionalitat que aquest fet comporta i que es demostra amb els resultats dels nostres alumnes a les PAU i a la universitat.

  Plaça de l’Ajuntament, 7
  43850 Cambrils
  T. 977 361 833
  F. 977 793 775
  iescambrils@xtec.cat
  www.xtec.es/iescambrils

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

  Línies i nombre d’alumnes

  • ESO: Dos grups a primer, segon i tercer.
  • Tres grups a quart.
  • Batxillerat: 3 grups a primer i dos grups a segon.
  • ESO: 390 places. Batxillerat: 175 places

  Horaris

  ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)
  Batxillerat: Jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

  Serveis i equipaments del centre

  Biblioteca, aula d’idiomes, laboratoris: ciències naturals, física i química, aules de tecnologia, aules d’informàtica, taller de serigrafia, aula de dibuix, gimnàs, pistes  poliesportives, aula de música, aula d’acollida, sala d’actes, jardins, cafeteria, ascensor.
  Activitats complementàries a l’hora de l’esbarjo i fora de l’horari escolar
  Organització d’activitats esportives, culturals i lúdiques, participació en tot tipus d’activitats organitzades per l’Ajuntament i altres entitats....
  Orientació psicopedagògica, orientació Universitària i Professional Associació de pares i mares d’alumnes,

  L'Institut La Mar de la Frau és un centre que ja porta un bagatge en el marc d’una escola inclusiva, amb la mateixa il·lusió del primer dia. El seu progressiu creixement ha anat vinculat a la necessitat de construir i consolidar un entramat de persones que conformin una comunitat educativa que coopera i participa en l’educació dels seus integrants.

  En el nostre centre preval la necessitat que tot l’alumnat pugui rebre una atenció adequada a les seves necessitats dintre d’una línia de treball cooperatiu, on sigui possible establir canals d’interdependència positiva que facilitin una millor educació integral.

  Les nostres intencions es troben en un marc que permeti complir els preceptes de centre inclusiu, per tal que tots els integrants de la comunitat educativa puguin ser tractats igual de bé.

   

  c/ Mas de la Vileta, 1-3
  43850 Cambrils
  T. 977 368 414
  F. 977 362 305

  e3010335@xtec.cat 
  ieslamardelafrau@xtec.cat
  http://lamardelafrau.net/

  Jornada de portes obertes:

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Línies i nombre d’alumnes

  • ESO: tres línies a 1r, tres a 2n, dues a 3r i dues a 4t.
  • 30 alumnes per grup.
  • Batxillerat: 1 grup a primer.

  Horaris

  ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)

  Batxillerat: Jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

   

  Serveis i equipaments del centre

  • Associació de mares i pares d’alumnes, que organitza activitats extraescolars i escola de mares i pares
  • Atenció psicopedagògica de l’alumnat
  • Biblioteca
  • Servei de menjador i bar cantina
  • Laboratori d’idiomes
  • Laboratori de ciències
  • Laboratori de Física i Química
  • Orientació acadèmica i laboral
  • Servei de mediació
  • Gimnàs i sala d’actes
  • Aules específiques de música, dibuix i tecnologia
  • Instal·lacions esportives
  • Previsió d’activitats complementàries extraescolars

  És un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  Tinc la gran satisfacció de dirigir l’ Institut públic “Ramon Berenguer IV”, centre que va  començar a impartir ensenyaments de Formació Professional el curs 1975-1976, i que des de llavors ha anat ampliant la seva oferta educativa que avui inclou a més de la formació professional inicial, l’ ESO i el Batxillerat.
  Els principis educatius del nostre centre són:
  1. Funcionament democràtic
  2. Treball en equip i coordinació entre el professorat
  3. Ús de les TIC en la pràctica educativa
  4. Interacció amb l’entorn social
  5. Cultura de la pau
  6. Implicació del centre en projectes d’innovació educativa: Pla d’autonomia de centre, Escoles Verdes, Pla experimental de llengües estrangeres, Pla Català Esport-Escola.

  c/ Bertan de Cambrils, 3
  43850 Cambrils
  T. 977 361 496
  F. 977 793 369

  e3000779@xtec.cat 
  http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/intranet

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Educació Secundària Obligatòria
  Batxillerat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials)
  Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (1 any)
  Cicle formatiu de grau mitjà d’Equips i instal·lacions electrotècniques (2 anys)
  Cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances (2 anys)

  Horaris

  ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)
  Batxillerat: de 08.30 a 15.00 h
  Cicles formatius: de 08.30 a 15.00 h

  Serveis i equipaments del centre

  Atenció psicopedagògica de l’alumnat
  Biblioteca (horari: de 08.30 a 13.00h)
  Bar-menjador
  Cooperativa escolar (horari: de 10.00 a 12.00h)
  3 aules d’informàtica amb tecnologia multimèdia i connexió a Internet
  Laboratori d’idiomes
  2 laboratoris de ciències naturals
  Laboratori de Física i Química
  Aula científica
  Aula administrativa informatitzada (cicles formatius)
  Aules Grup-classe dotades amb equips multimèdia
  Aula d’acollida informatitzada
  Aula d’Educació especial informatitzada
  Aules per desdoblaments
  Aules específiques de tecnologia, dibuix i música
  Dos tallers d’electricitat (cicles formatius)
  Laboratori d’electrotècnia equipat amb material informàtic
  Gimnàs
  Instal·lacions esportives exteriors amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol i àrea de tennis-taula
  Aula d’audiovisuals amb videoteca pròpia
  Biblioteca amb 7.500 exemplars
  Cooperativa Escolar amb material escolar i didàctic per als alumnes

  Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

  Fundació Privada Cardenal Vidal i Barraquer

  Titularitat: Francesc Recasens

  Directora: M. Pilar Bas

  Edifici “Vedruna”: C/ Creus, 11

  T:  977 369 809

  Edifici “La Salle”: C/ St. Plàcid, 28

  T:  977 369 046

  43850 Cambrils

  e-mail:  e3000755@xtec.net

  web: www.cvbcambrils.cat

  Ensenyaments que s'imparteixen

   • Ed. Infantil (3-6 anys)
   • Ed. Primària (6-12 anys)
   • Ed. Secundària obligatòria (12-16 anys)

   

  Nombre d'alumnes: 1020

  Horaris

  Educació Infantil i Primària:

  Matí de 9:00 a 13:00 h i tarda: de 15:00 a 17:00 h

  Educació Secundària:

  De dilluns a dijous

  Matí de 8:15 a 13:30 h i tarda: de 15:00 a 17:00 h

  Divendres

  Matí de 8:15 a 12:35 h

  Horari de secretaria

  Dilluns, dimecres i dijous d'11 a 13 h.

  Dimarts i dijous de 16 a 18 h.

  Serveis i equipaments del centre

  - Menjador escolar.

  - Servei matinal.

  - Biblioteca escolar.

  - Activitats extraescolars.

  - Equip Psicopedagògic.

  - Programes d'innovació:

  • Destí: Ulisses, Crea, Faig.
  • SI - Salut Integral.
  • Lectura eficaç.
  • Projecte Escola Multilingüe.

   

  Director: Jordi Jardí Serres

  Secretari: Carles Pujol Sáenz

  Administrador: Francesc Papió Aznar

  Cap d’Estudis: Lourdes Torres Gallego

  Coordinador Pedagògic: Jorge Gómez Díaz

   

   

  C/ Estel núm. 2

  43850 Cambrils

  Telèfon 977 79 28 37

  Fax 977 36 16 46

  Correu electrònic:  e3007038@xtec.cat

  Pàgina web:  http://inshotturcambrils.cat

  Ensenyaments que s’imparteixen

  Cicles formatius grau mig i grau superior:

  Família Hoteleria i Turisme:

    • CFPM (DECT)* Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració.
    • CFPS Direcció de Cuina.
    • CFPS Agències de Viatge i Gestió d’Esdeveniments.
    • CFPS Gestió d’Allotjaments Turístics.
    • CFPS Guia, Informació i Assistències Turístiques.
    • CFGS (LOGSE) Animació Turística.

  * DECT = Distribució extraordinària conjunta temporal .

  Família Indústries Alimentàries:

    • CFPM Elaboració de Productes Alimentaris.
    • CFPM Forneria, Pastisseria i Confiteria.

  PQPI:

    • Auxiliar d’hoteleria;  cuina i serveis de restauració.
    • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

  Nombre de places

  El curs 2013-2014: 590 alumnes

  Línies

  • 3 línies de DECT
  • 1 línia de la resta de cicles
  • 2 PQPI

   

  Horari lectiu

  De 8:30 a 18:30 h

  Horari de secretaria

  Atenció interna: de 09:00 a 14:00 h

  Atenció al públic: d'11:00 a 13:30 h

  L'Institut - escola Joan Ardèvol és una escola pública arrelada a la vida cambrilenca i a la seva comarca.

  El projecte educatiu de la nostra escola es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte. Ens definim com escola  catalana: potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.

  La nostra escola és respectuosa amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat  d’opinions. Prioritzem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes.

  C/ Joan Ardèvol, 1

  43850 Cambrils
  Tel: 977 360 640
  Fax: 977 795 507

  e-mail:e3013130@xtec.cat
  web: www.joanardevol.cat


  Horari de secretaria:

  Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 10:00

  Dimarts i dijous de 15:00 a 16:00

  Ensenyaments que s’imparteixen


  Educació infantil (P3, P4 i P5) i educació primària (de 1r a 6è) i ESO (1r).

  Línies i nombre d’alumnes

  • Dues línies, i un total de 520 places, aprox.

  Horaris

  Educació Primària:

  Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h

  Educació Infantil: Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h

   

  Serveis i equipaments del centre

  • 2 aules d’ordinadors
  • Ordinadors a les aules
  • Biblioteca
  • Aula d'idiomes
  • Aula de ciències
  • Aula de música
  • Aula d’acollida
  • Equip d’Assessorament psicopedagògic
  • Aules de suport
  • Educació especial
  • Atencions individualitzades
  • Agrupaments flexibles
  • Pista poliesportiva i pavelló cobert
  • Sala de psicomotricitat
  • Menjador escolar amb cuina pròpia
  • Equip d’Assessorament Psicopedagògic
  • Logopeda
  • Vetlladora
  • Treballadora social
  • Educadora d’educació especial
  • Atencions individualitzades
  • Associació de Mares i Pares d’Alumnes:

  Col·laboració i suport en les activitats del centre

  Activitats extraescolars: Esport, teatre, dibuix, idiomes...