Centres educatius

Directori de llars d'infants a Cambrils

Cambrils disposa de dues llars d'infants municipals, la Maria Dolors Medina i La Galereta

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL MARIA DOLORS MEDINA

 

C/ de la Mineta, 3

43850 Cambrils
T. 977 369 702

mariadolorsmedina@ingesol.cat

La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina és la primera llar que es va crear al municipi de Cambrils l'any 2006 i des de l'any 2012 és gestionada per Ingesol.

Els dos serveis socioeducatius de la població de Cambrils, la LLIM Maria Dolors Medina i la LLIM La Galereta, segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

Les llars d'infants són un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 82 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat  corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infantil i distribuïts en 6 estances:

-          Estança dels Nans: de 4m a 1 any

-          Estança dels Bastoners: 1 a 2 anys

-          Estança dels Diables: 1 a 2 anys

-          Estança dels Gegants: 2 a 3 anys

-          Estança dels Timbalers: 2 a 3 anys

-          Estança dels Castellers: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil i d’estudiants universitaris dels Graus de Mestre/a en Educació Infantil, Doble Grau de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària i de Pedagogia.

La nostra llar d'infants compta amb l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) amb la que hi ha una estreta col·laboració i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre,tallers i xerrades, festes, etc.

Si voleu contactar amb ells podeu fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: afamdolorsmedina@gmail.com

INSTAL·LACIONS MARIA DOLORS MEDINA
image1 image2
image3 image4
image5 image6

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA

C/ Cristòfor Colom, 32-34

43850 Cambrils

 T. 977 791 210            

lagalereta@ingesol.cat 

Va ser a l’any 2010 quan es va crear la segona llar del municipi, la llar d’infants municipal La Galereta.

Per tant, fa quatre anys celebràvem la festa del 10è aniversari, l'equip educatiu va elaborar un vídeo que podreu veure clicant en aquest link.

La gestió integral  d’aquest servei educatiu és a càrrec de l’empresa municipal Ingesol.

La llar d'infants La Galereta i la llar d'infants Maria Dolors Medina segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

Les llars d'infants són un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 94 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infantil i distribuïts en 6 estances:

-          Estança dels Peixets: de 4m a 1 any

-          Estança dels Pops: 1 a 2 anys

-          Estança dels Crancs: 1 a 2 anys

-          Estança dels Dofins: 2 a 3 anys

-          Estança de les Balenes: 2 a 3 anys

-          Estança de les Tortugues: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil i d’estudiants universitaris dels Graus de Mestre/a en Educació Infantil, Doble Grau de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària i de Pedagogia.

INSTAL·LACIONS LA GALERETA
image8 image9
image10 image11
image12

La llar compta amb l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) amb la que hi ha un estreta col·laboració  i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre, tallers i xerrades, festes, etc.

Per contactar amb ells podeu fer ho a l'adreça de correu electrònic: ampagalereta@gmail.com

LA LÍNEA PEDAGÓGICA DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE CAMBRILS

L’infant és el protagonista de l’acció educativa, el respecte vers a aquest i la diversitat de famílies que s’acullen, és fonamental per a tots i totes les professionals que hi treballen.

Les llars ofereixen una educació globalitzada i integral fet que permet entendre a cada infant com “un tot” únic i potenciar els aspectes propis del seu desenvolupament (cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu) atenent a les seves necessitats.

La vida quotidiana és l’eix vertebrador de tota actuació que es desenvolupa a les estances així com de  totes les propostes que es presenten. Els moments com el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o l’estona de descans, esdevenen espais d’ensenyament-aprenentatge de gran valor en l’etapa 0-3 essencials per a un desenvolupament sa i natural de l’autonomia dels infants.

Les llars municipals s’emmarquen en l’anomenada escola activa on l’infant és el protagonista dels seus aprenentatges i on es respecten els seus interessos i preferències garantint així un aprenentatge significatiu i vivencial que el permeti conèixer, interpretar i utilitzar el seu entorn.

En aquest sentit, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i convivència, es vetlla per generar una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, ofereixen un espai segur, acollidor i de relació.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

Assistir per primera vegada a la llar d’infants esdevé una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres infants, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es planifica un procés de familiarització progressiu, en grups reduïts. Els primers dies els infants assisteixen acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar es va ampliant respectant cada ritme individual.

 

FAMÍLIA I ESCOLA

La família és el primer context educatiu de l’infant i la principal responsable de l’educació dels fills/es. Des de les llars d’infants s’acompanya i es dona suport a la seva tasca educativa.

La cooperació entre família i escola és fonamental per afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, en les reunions de grup i entrevistes individuals, en les diverses  propostes com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.  

 

DIA A DIA LA LLAR D’INFANTS

A les llars d’infants municipals de Cambrils es sap valorar el contingut educatiu que proporciona qualsevol moment o situació viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per promoure’l a les llars s’ofereixen materials no estructurats, es té cura dels espais, es fan propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, es respecten els diferents ritmes i s’acompanya a l’infant amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint infinitat d’aprenentatges que apropen l’infant a la natura i els permet fomentar el respecte envers aquesta.

Amb els més petits es dona molta importància a l’etapa del temps a terra i el lliure moviment . Així, es vetlla per proveir espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de les estances adaptant-lo a les necessitats que sorgeixen en cada etapa del desenvolupament.

El menjador és un espai educatiu més que els infants han de viure des del plaer. Es respecten els gustos i preferències i es fomenta l’autonomia, la socialització i el llenguatge, entre d’altres aspectes. Es fomenten hàbits d’alimentació saludable fugint dels aliments ensucrats i processats. A més, les llars d’infants compten amb cuina i cuiner/a pròpia.

Els contes i la música també formen part del dia a dia. Es tracta d’elements culturals  importants per al desenvolupament infantil ja que l’estimulen aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc.

A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, es desenvolupa el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants anar a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb persones externes al nucli familiar. Aquesta convivència suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys i per aquest motiu es dona molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos, oferint-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre aspecte que condiciona dia a dia tota la tasca educativa. Es procura donar la major seguretat afectiva possible als infants i a les seves famílies. Amb aquest propòsit, sempre que afavoreixi el grup, s’assignen educadores de referència procurant la seva continuïtat al llarg dels diferents cursos i es vetlla per una adaptació progressiva, prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.

L’EQUIP EDUCATIU

Els equips educatius de les llars d’infants estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància.

Després d’anys d’experiència i de formació constant, els equips docents de les llars d’infants municipals han consensuat un model d’educador/a que acompanya els infants i les seves famílies de manera respectuosa i conscient.

Alhora, el treball en equip i la reflexió conjunta són fonamentals en el dia a dia.

L’adult es converteix en un model que transmet valors personals, socials i culturals, per tant, ha de ser conscient i respectuós amb la diversitat de realitats personals, socials i culturals i cuidar en tot moment els missatges que dona tant als infants com a les seves famílies.

La formació continua i la innovació educativa es consideren aspectes imprescindibles dintre de la pràctica professional. Així, és fonamental la formació permanent de l’equip, mitjançant la participació en cursos, seminaris, jornades i intercanviant experiències, analitzant bibliografia especialitzada i portant a terme processos d’innovació permanent al propi centre.

Cada llar d’infants compta amb:

 • 1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia, Psicologia i/o Grau de Mestre en educació Infantil.
 • 1 Diplomada en Mestre d’Educació Infantil
 • 11 Tècnics Superiors en Educació infantil
 • i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més, les llars d’infants col·laboren i es coordinen amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del territori: EAP, CDIAP, CREDA, CEIP, IOC, IES, Universitats com URV, UNIR, OME..., entre d’altres.

També esdevenen centres receptors d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil, d’estudiants de l’assignatura de Pràcticum del Grau de Doble Titulació de Mestre d’Educació infantil i Primària, d’estudiants del Grau de Mestre en Educació Infantil i de Pedagogia.

CALENDARI, HORARI I PREUS

El calendari, horari i preu de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament per a cada curs escolar. Les llars romanen obertes tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’Agost i els infants podran assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per a facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants al centre, s’han establert uns marges d’horaris d’entrades i sortides.

Horaris

Servei d’acollida

De 8:00h a 8:45h

Entrada matí

De 8:45h a 9:30h

Sortida matí

De 12:00h a 12:30h

Servei migdia

De 13:00h a 15:00h

Entrada/sortida tarda

De 15:00h a 15:15h

Sortida tarda

De 16:30 a 17:00

 

PREUS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 19/04/2024.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2024-2025

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50€ en concepte de reserva de plaça, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre. Aquest avançament podrà ser retornat a les baixes de matrícula que es produeixin abans del 20 d’agost previ inici de curs.

Els infants de I2 no han de fer aquest avançament perquè la quota d’escolaritat està subvencionada en la seva totalitat per l’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat de Catalunya.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

GALERIA D'IMATGES - Accés families

Les llars d’infants municipals compten amb una galeria d'imatges amb l'objectiu d’apropar a les famílies el dia a dia de la llar  i fer-les partícips dels moments i experiències que es viuen a l’estança del seu infant.

L’accés a aquesta web és restringit, per aquest motiu cal fer un procés de registre i identificació individual. En un termini màxim de 5 dies hàbils, la persona registrada es donada d’alta per visualitzar únicament a les imatges i registres del grup al que pertany el seu infant i a les imatges dels esdeveniments globals del centre.

Les llars d’infants disposen de diferents mecanismes per informar les famílies cada vegada que s’afegeixen noves fotografies. Al finalitzar el curs s’eliminen totes les fotografies i es deixa de tenir accés, per això es recomana desar les imatges que la família vulgui conservar.

Per poder accedir a aquesta galeria d’imatges, cal haver autoritzat els drets de d’imatge de l’infant en el moment de fer la matrícula.

Els passos a seguir per registrar-se són:

 1. Accedir a l'enllaç https://ingesol.cat/llarsgaleria/
 2. Registrar-se com a nou usuari a la pestanya “identificar-se” (part superior dreta)
 3. El nom d’usuari ha de ser el nom i cognom del vostre fill/a

Si el registre és incorrecte, NO es podrà tenir accés a la galeria d’imatges.

Trobareu més informació a https://www.cambrils.cat/ingesol/llims

La Llar d’infants La Cuca és una llar privada autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya. El personal està especialitzat en educació infantil (pedagoga, professora d’educació infantil, tècnics en llar d’infants).

És un lloc on oferim als infants la possibilitat de relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat. L’escola manté una estreta relació amb les famílies per tal d’ afavorir el desenvolupament harmònic del nen/a.

Fem entrevistes personals, reunions, informes, festes...Potenciem l’autonomia personal mitjançant l’adquisició d’hàbits. Fem música,  psicomotricitat, plàstica, matemàtica, tot mitjançant el joc i l’experimentació.

C/ Carrasclet, 36 (Molí de la Torre)
Tel. 977 361 796

Tel. 608 350 640

e3008262@xtec.cat

Instagram: @llardinfantslacuca

Llar d'infants La Cuca Cambrils - La vostra llar per sentir-vos com a casa! (llarlacuca.com)

Ensenyaments que s’imparteixen

Primer cicle d'educació infantil

Línes i nombre d'alumnes

 • 1 línia de 0-1 any
 • 3 línies d'1 a 2 anys
 • 2 línies de 2 a 3
 • 87 alumnes

 

Horaris

De dilluns a divendres de 8’45h. a 17h.

Matí: 8’45 a 12h. o 8'45 a 13h

Tarda: 15’15 a 17’30.

Horari d'acollida matí: de 7:30 a 8:45h.

Horari d'acollida de tarda: 17h a 17:30.

L’escola romandrà oberta tot l'any amb possibilitat d'assistència el mes d'Agost.

Serveis i equipaments del centre

Domicili: Carrer Belgrad, 19
Tel: 977 795 404
E-mail: info@escolamontessori.com
Web: www.escolamontessori.com

Facebook: Montessori-Cambrils

L'ESCOLA INFANTIL MONTESSORI és una escola privada no concertada

que es troba a Cambrils (Tarragona) .La escola, va obrir per primera vegada a l'octubre de l'any 2000. Es va formar a partir d'una gran il·lusió per crear una escola activa, amb un currículum obert i flexible, proporcionant una identitat i un estil propis. La intenció és la de poder treure el millor de nosaltres i dels nostres nens i així ells tinguin un gran record d'una part molt important de la seva infància.

L'educació en el nostre centre es basa en la "diversitat" ja que estem en una societat heterogènia i multicultural.

Oferim una garantia de futur de qualitat i això implica educar en la tolerància i en el respecte als individus i col·lectius que la formen. Intentem oferir un espai social, complexa, obert i enormement educatiu.

Oferint:  Formació integral de l'alumne

Ensenyament individualitzat

Ambient integrador

Educació basada en el respecte mutu

La primera meta en una programació Montessori és ajudar a cada nen a aconseguir el màxim potencial en totes les etapes de la vida. Les activitats Montessori que fem a l’escola ajuden a desenvolupar els valors socials, emocional, físic i cognitiu per aconseguir en un futur proper uns bons resultats acadèmics.

Tot el currículum escolar ha de ser presentat per professors especialitzats que li donen al nen l'experiència,  plaer i alegria que se sent per aprendre.i al mateix temps  els mestres han d’ajudar a desenvolupar la seva autoestima, donant-li al nen les experiències necessàries perquè ampli-hi el seu coneixement.

És molt important la preparació de les aules amb tot els materials montessori, ja que és on els  professors preparen i ofereixen  els recursos necessaris per  que el nen treballi en un lloc segur i en un ambient positiu i estimulant.

 

La Llar d’infants Vicki és una escola catalana, aconfessional on fomentem l’estimulació dels valors d’una societat democràtica i de respecte als altres.

Basem l’activitat educativa en les necessitats dels infants: la necessitat afectiva, fisiològica, de moviment, de descoberta, de benestar, de joc, d’autonomia, de moviment, i de flexibilitat dels grups per així aconseguir la màxima qualitat d’ensenyament i aprenentatge.

Des de 1977, la Llar d’infants Vicki acull nens i nenes del nostre poble i comarca, amb l’objectiu d’educar i formar persones lliures, crítiques, tolerants solidàries i autònomes.

Avinguda Baix Camp, 33
43850 Cambrils
T. 977 365 091
F. 977 365 091

Instagram: @llardinfantsvicki

 

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Primer cicle d'Educació infantil

 

Línies i nombre d’alumnes

 • Dues línies de I0, quatre línies de I1 i cinc línies de I2
 • 168 places

Horaris

Matí de 8:45 a 12:30 h
Tarda de 15:00 h a 17:45 h

Horari d'acollida matí: de 7:30 a 8:45 h.

Servei d'acollida a la tarda: fins les 18h

Serveis i equipaments del centre

 

Servei de menjador

Elaboració de dietes personalitzades en el propi centre

Servei d’acolliment al matí a les 7:30 h. I per la tarda fins les 18:30 h

Escola d’estiu, obert juliol i agost

Assessorament psicopedagògic continu amb especialistes al propi centre

Escola de Pares i Mares

Festes familiars a l’escola

Sortides i colònies

Natació

Centres escolars de Cambrils

A la nostra Comunitat Escolar potenciem l’autonomia i iniciativa personal, intentant gestionar les emocions i els comportaments en diferents situacions.

Aprenem a aprendre, on es valora dia a dia l’esforç i la satisfacció personal.

Treballem per afavorir la competència social i ciutadana, per tal que puguem arribar a assolir la capacitat de relacionar-nos, on es participi de manera activa, constructiva, solidària i  compromesa en els projectes comuns. Tot això per aconseguir ser una escola inclusiva, on tots hi tenim un lloc.

C/ Joan Bardina, 1
43850 Cambrils
Tèlf. 977 368 348
Mail: e3008547@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escolacambrils/

Instagram: @escolacambrils

X (Twitter): @EscolaCambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació Primària (de 1r a 6è)

Línies i nombre d’alumnes

 • Una escola de dues línies
 • 450 places

Horaris

Educació Primària:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h


Educació Infantil:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h


Servei d’acollida matinal gratuït pels alumnes d’Educació Infantil amb germans a Educació Primària.

Serveis i equipaments del centre

 • Auxiliar d'Educació Especial
 • Tècnic/a d'Educació Infantil
 • Dues aules d'atenció a la diversitat
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs cobert
 • Aula d'idiomes
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca
 • Menjador amb cuina pròpia i servei de monitoratge
 • Acollida matinal i activitats extraescolars gestionades per l'AMPA
 • Psicopedagogo/a de l'EAP
 • Treballador/a social de l'EAP
 • Servei de logopèdia per part del CREDA

L’escola Guillem Fortuny és un centre públic del Departament d’Ensenyament ubicat a la zona de Vilafortuny , que inicia la seva trajectòria educativa el setembre de 2005.

Disposa d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències que planteja la societat actual i d’un equip de professionals preparats, que  desenvolupen la seva tasca pedagògica amb dedicació i rigor.

Treballem per promoure  els  valors d’una societat democràtica.

Som una escola compromesa amb el Medi Ambient que eduquem per avançar cap a una societat més sostenible.

Creiem en una escola inclusiva per a tothom i compaginem les pràctiques educatives innovadores i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les tradicions populars i l’arrelament al nostre país.

Defensem una educació integral de l’alumnat que abasti tant les seves competències socials com intel·lectuals.

C/ Pisa, 3

43850 Cambrils

Tel: 977 378 034

e3010141@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escguillemfortuny

Instagram: @escolagfortuny

 

Ensenyaments que s’imparteixen:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies de I3 fins a 6è
 • 150 places per a Educació Infantil, 300 places per a Educació Primària

 

Horaris:

Educació Infantil: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Educació Primària: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Instal·lacions del centre:

-Biblioteca

-Gimnàs cobert

-Pistes poliesportives

-Vestidors amb dutxes

-Aula de psicomotricitat

-Aula de ciències

-Aula d’idiomes

- Aula d’informàtica

- Aula de plàstica

-Aula de música i audiovisuals

- Unitat de suport a l’educació Especial

-Pissarres digitals i accés a internet a les aules

-Hort ecològic amb aula de natura

Serveis i equipaments del centre:

 • Servei d’acolliment al matí i al migdia organitzat per l’AMPA
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Àmplia oferta d’activitats extraescolars i activitats d’estiu organitzades per l’AMPA
 • Pla específic d’atenció a la diversitat.
 • Equip d’assessorament psicopedagògic

 

PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS 

 • Projecte Erasmus+
  Programa de la Unió Europea que ofereix a les escoles l’oportunitat de mobilitat i cooperació en els
  àmbits de l’educació per avançar en enfocaments metodològics innovadors i per millorar la
  competència lingüística en llengua anglesa del professorat, alumnat i comunitat educativa

 •  Projectes e-Twinning
  Programa que permet que alumnes i mestres puguin participar en projectes de col·laboració
  europeus per compartir i aprendre de manera conjunta.

 • Escola verda
  L’escola té el distintiu d’escola verda amb el compromís de portar a terme tot un seguit d’actuacions
  mediambientals per fomentar una cultura ambiental de centre i avançar cap a una societat més
  sostenible.

 •  Projecte d’innovació STEAM.cat
  Amb aquest projecte treballem propostes amb enfocaments globals i transversals, que aprofiten
  situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria,
  l’Art i les Matemàtiques. S’utilitzen metodologies actives partint tant del treball col·laboratiu com
  individual de l’alumnat fomentant la seva creativitat i esperit crític així com la seva proactivitat per
  tal que puguin ser investigadors, creadors, dissenyadors i cercador de solucions.

 •  Eines i recursos digitals
  El nostre principal objectiu és que siguin beneficioses per als alumnes, que siguin un suport per al seu
  desenvolupament i els seus aprenentatges i que permeti a l’alumnat avançar en la seva competència
  digital.
  Incorporem el treball de la robòtica educativa tant a educació infantil com a educació primària ja que
  té un alt component motivacional pels infants i permet el treball del pensament computacional,
  contribueix al desenvolupament de capacitats i habilitats, com la investigació, el pensament
  abstracte o la creativitat.

 •  Dinamització de la biblioteca i impuls de la lectura
  La biblioteca es considera un espai de dinamització i impuls de la lectura com a objectiu estratègic de
  millora per a l’èxit escolar i que s’aprofita tant en l’horari lectiu com en el temps de lleure de
  menjador com fora de l’horari lectiu.

 • Ambients d’aprenentatge a educació infantil
  Són espais educatius dissenyats i programats amb l'objectiu de crear situacions d'aprenentatge
  integrals on els infants, protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge, puguin desenvolupar
  diferents capacitats i competències a través del joc, manipulació i experimentació i on les
  interaccions entre els infants i els infants amb l’adult són molt importants.

 • Caixes d’aprenentatge a educació primària
  Metodologia de treball que afavoreix l’aprenentatge competencial orientada a l’assoliment de
  competències específiques i transversals, on es treballen un conjunt de sabers concrets de diferents
  àrees del currículum d’una manera autònoma, global i transversal.

 •  Programa de reutilització de llibres
  És un programa pensat per ajudar a les famílies a reduir les despeses per llibres i material didàctic i
  fomentar els valors de socialització de responsabilitat, de consum sostingut i de saber compartir i
  respectar el material comú.

 • Projecte de música “Ho sents”
  És un projecte que pretén millorar les capacitats cognitives dels alumnes potenciant les seves
  qualitats artístiques d’una manera àmplia, per mitjà de la música, la dansa, el joc, la cançó, la
  interpretació i la creació. Es complementa amb un ampli ventall d’activitats extraescolars musicals i
  pràctica d’instrument com: piano, violí, guitarra, percussió o grup instrumental.

 • Pla Català de l’Esport
  La finalitat d’aquest Pla és posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i
  esportives, aprofitar el seu gran potencial per contribuir a la formació personal i cívica dels infants
  cercant la participació per damunt de la competitivitat i potenciant la funció integradora i de cohesió
  social de l’esport escolar.

 • Revista escolar “Castell blau”
  La revista escolar “Castell Blau” és una eina de comunicació motivadora i engrescadora que apropa la
  comunitat educativa a la vida escolar i promou els valors de l’esforç mitjançant el treball col·laboratiu
  i compartit, potenciant la seva competència comunicativa de l’alumnat

L'Institut - Escola Joan Ardèvol és una escola pública arrelada a la vida cambrilenca i a la seva comarca.

El projecte educatiu del nostre centre es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte. Ens definim com escola catalana: potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.

El Joan Ardèvol és respectuós amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat d’opinions. Prioritzem l’aplicació de les tecnologies digitals com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes.

C/ Joan Ardèvol, 1

43850 Cambrils
Tel: 977 360 640

e-mail:e3013130@xtec.cat
web: https://agora.xtec.cat/ieja/

Instagram: @joanardevol


Horari de secretaria:

Horari a convenir amb cita prèvia

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació infantil (I3, I4 i I5) 
 • Educació primària (de 1r a 6è) 
 • ESO (de 1r a 4t)

Línies i nombre d’alumnes

 • Dues línies, i un total de 620 places, aprox.

Horaris

L’Institut Escola ofereix un horari adequat a la situació actual, complint la normativa i tots els requeriments establerts per l’administració educativa, amb les següents característiques:

Horari saludable:

– Avançar respecte anterior horari.

– Dinar abans.

– Tendència europea.

– Secundària: acabar de dinar abans de les 14h.

Conciliació familiar:

– Coincidència entrades i sortides (matí i tarda).

Coordinació pedagògica i atenció a l’alumnat:

– Dimecres tarda no lectius: activitats alternatives per als alumnes i reunions de coordinació per al personal docent.

Educació INFANTIL i PRIMÀRIA:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres:

– MATÍ: 8:30h a 12:00h

– TARDA: 14:30h a 16:00h

Dimecres:

– MATÍ: 8:30h a 13:30h

 

Serveis i equipaments del centre

· Espais diversos:

o Biblioteca

o Aula d'idiomes

o Aula de ciències

o Aula multimèdia

o Aula d’acollida

o Aules de suport

o Atenció a la diversitat

o Atencions individualitzades

o Pista poliesportiva i pati cobert

o Sala de psicomotricitat

o Menjador escolar

· Personal d’atenció a la diversitat:

o Equip d’Assessorament Psicopedagògic

o Logopeda

o Vetlladora

o Treballadora social

o Tècnica d’Integració Social

o Tècnica d’Educació Infantil

· Associació de Famílies d’Alumnes:

o Col·laboració i suport en les activitats del centre

o Activitats extraescolars: Esport, teatre, dibuix, idiomes...

Programes i projectes de centre

Programes del Departament i Objectius

Escola Verda: Sistematitzar actuacions encaminades al desenvolupament de la sostenibilitat, promovent el coneixement de l’entorn, i facilitant la participació de tota la comunitat.

PMOE-PROA+: Contribuir a la millora de l'equitat en l'accés a oportunitats educatives i a l'èxit escolar de tot l'alumnat.

FAIG: Proporcionar l'acompanyament, la formació pedagògica i la capacitació tecnològica necessàries per consolidar l’aprenentatge per projectes com a línia pedagògica de centre.

Altres Programes i Objectius

Erasmus+: Potenciar la millora de l’aprenentatge a través de la implementació d’accions innovadores que garanteixin la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i la solidaritat, estimulant la participació ciutadana activa a través d’intercanvis internacionals. El centre ha estat acreditat per a continuar implementant aquest projecte els propers cursos.

E-Twinning: Desenvolupar projectes educatius col·laboratius de caire europeu que afavoreixin la innovació pedagògica.

Projectes propis i Objectius

Reutilització de llibres: Reduir les despeses econòmiques de les famílies, fomentant valors com la responsabilitat, la cooperació, la reutilització i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

Espai biodiversitat: Conèixer la biodiversitat que envolta el centre, fomentant l’observació, l’experimentació, la comprensió i la participació activa de l'alumnat.

Escacs a l’escola: Potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el pensament lògicomatematic, les habilitats lingüístiques alhora que es fomenten valors com el respecte, la convivència i l'acceptació de les normes.

Biblioteca: Estimular el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral desenvolupant, alhora, l'esperit crític i reflexiu dels alumnes. Facilitar eines i estratègies per al tractament i la cerca d'informació

Pla d’esport del centre: Potenciar l'adquisició d'hàbits saludables, la formació en valors com la tolerància, el respecte, l'esforç, la cooperació i el treball en equip, a través de la pràctica d'activitats físiques i esportives

L'Escola La Bòbila compta amb unes instal·lacions, modernes i de qualitat, i amb un cohesionat equip de professionals que desenvolupen la seva tasca pedagògica d'acord amb un projecte educatiu comú.

Aquest projecte ens defineix com una escola participativa i democràtica, inclusiva, coeducadora i no sexista.

Som una escola catalana, arrelada al nostre entorn i compromesa amb el mediambient.

Oferim un ensenyament personalitzat, actiu, innovador i promotor de l'excel·lència.

Potenciem l'aprenentatge de les noves tecnologies i la llengua anglesa des d'I3.

Treballem diversos projectes d'innovació per afavorir l'educació integral de l'alumne, i desenvolupar totes les seves capacitats.

Com el projecte “Impuls a la lectura” (ILEC) que dóna a la lectura consideració d’eix vertebrador dels aprenentatges i pretén consolidar un hàbit de lectura independent, diari i reflexiu, en l’alumnat.

Realitzem accions de dinamització lingüística i comunicativa  per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües d’acord amb el marc europeu comú de referència.

En aquest sentit duem a terme el “Pla integral de llengües estrangeres” (PILE) que suposa la realització de l'àrea d'Educació física i colònies en anglès.
C/ Pla de l'Estany, 5-7
43850-Cambrils
Telèfon 977 361815
Fax 977 365 255
Instagram: @escolalabobilacambrils

Ensenyaments que s’imparteixen:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies
 • 450 places

Horaris:

Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30h

Horari de secretaria: és dilluns i dijous de 9h a 10h i dimarts de 15h a 16h.

Serveis i equipaments del centre

 • Gimnàs cobert, aula de psicomotricitat i pista esportiva
 • Biblioteca
 • Aula d'informàtica i aules amb pissarres digitals
 • Accés a internet a totes les aules
 • Aula de música i audiovisuals
 • Aula d'idiomes
 • Aula d'acollida, aules d'atenció a la diversitat i aules de suport
 • Hort escolar
 • Aparcament per a bicicletes
 • Equip d'assessorament psicopedagògic
 • Atenció de logopèdia del CREDA
 • Tècnica en educació infantil
 • Vetlladora
 • Anglès des d'I3
 • Pla específic d'atenció a la diversitat, agrupaments flexibles i grups reduïts
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Servei d'acollida matinal
 • Activitats extraescolars

L'escola Marinada és una escola pública, depenent de la Generalitat de Catalunya i que va ser creada com a escola arrelada al municipi, oberta a tothom i que potencia la vida i la cultura catalana.

El nostre projecte educatiu està molt enfocat en ajudar els nens i nenes a elevar la seva autoestima i autonomia i així afavorir la formació de la seva personalitat.

El que busquem per als nostres alumnes és valorar-los pel que són i ajudar-los a ser el que vulguin. Treballem per emfatitzar aquelles coses que se’ls donen bé, positivitzar-ho i, sobretot, entendre’ls.

Per aconseguir els nostres objectius, l’escola participa al Pla d'Impuls de l'Esport, en Projectes d’Innovació de Llengües Estrangeres, el Pla d’Impuls a la Lectura i en el Projecte d’Escola Verda; i també aplica el Programa de Reutilització de Material Didàctic.

Per conèixer millor l’escola i el seu tarannà, us convidem a veure aquest vídeo:

https://www.instagram.com/stories/highlights/17935479007481251/

 

C/ Molí d'avall, 13
43850 Cambrils
Tel: 977 793 702 (Secretaria)
647 671 268 (Menjador)
Web: Escola Marinada | Infantil i Primària (xtec.cat)

Instagram: @escolamarinadacambrils

Mail AMPA: ampaescolamarinada@gmail.com

Tel. AMPA: 655 26 76 81 

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil 
 • Educació Primària

Línies i nombre d'alumnes

2 línies i un total de 450 places.

Horaris

Educació infantil i Primària:
Matí de 9.00 a 12.30 h i tarda de 15.00 a 16.30 h

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de les 11:30 a les 13:00 h

Serveis i equipaments del centre

· Tècnica d’Educació Infantil (I3)

· Aules acollidores

· Vetlladora

· Servei de menjador amb cuina pròpia

· Servei d’acollida matinal (AMPA) Activitats extraescolars (AMPA)

· Assessorament de l’EAP i del CREDA

· Introducció de l’anglès a Infantil

· Recurs SIEI

· Comunicació directa amb la mestra (DINANTIA)

· Hort escolar

L'escola Mas Clariana es troba ubicada al barri de Vilafortuny, al municipi de Cambrils, en un entorn caracteritzat per uns condicionants del medi social i cultural molt enriquidors. L’escola està rodejada de vivendes unifamiliars, així com de diversos parcs infantils en plena natura, un centre cívic i ben comunicada amb la resta del municipi, el qual ens proporciona altres infraestructures com: la biblioteca municipal, el CAP, el poliesportiu, l’escola de música, el port marítim i diferents parcs.

Des de l’any 2015 l’escola imparteix el Sistema Amara Berri. Un projecte global per al desenvolupament de competències, en el que l’eix del projecte educatiu és la concepció que es té de l’alumnat, concebent a cada alumne com un ser global. Té en compte la persona, el seu desenvolupament emocional, social, cognitiu, els seus interessos i motivacions, entre els que el joc adquireix un valor rellevant. Cada persona és diferent de les altres, parteix d’un esquema conceptual i emocional determinat i té el seu propi potencial. El concepte d’individualització està estretament lligat al concepte de diferència, de diversitat, englobant en ell a totes i a cadascuna de les persones que formem part de la Comunitat Escolar.

El nostre principal objectiu és EDUCAR PERSONES oferint una educació integral. Volem promoure el desenvolupament personal, emocional, cognitiu i social de cada alumne/a, que els permeti créixer per arribar a ser membres actius de la societat tot adquirint i respectant els valors i les normes de convivència.

Entenem que el paper dels i les mestres és el d'acompanyar el procés d'aprenentatge i creixement dels infants. Volem que cada nen i nena sigui protagonista del seu aprenentatge i que la nostra funció sigui acompanyar-los en aquest procés per fer créixer en ells i elles l’interès per aprendre com una actitud de vida.

Equip Directiu

Directora: Lluïsa Vicente Martínez

Cap d’Estudis: Judit Garrido Alegria

Secretària: Elena Moraleja Alonso

 

PROGRAMES D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA ON PARTICIPA L'ESCOLA

Generació plurilingüe (GEP).

Programa d’impuls de la llengua anglesa. Taller oral en educació infantil (I3-I4 i I5). Laboratori experimental en llengua anglesa amb l’alumnat de 2n cicle dins de l’àrea de Medi natural, social i cultural.

Programa d’innovació Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües.

Programa SI. Salut Integral.

Programa de mediació escolar i gestió emocional.

Programa d'innovació "Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge".

Reconeixement de projectes d'innovació pedagògica pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Castell de Siurana,1

43850 - Cambrils

Tel: 977 378 722

e3010581@xtec.cat

http://www.escolamasclariana.cat/

Instagram: @escolamasclarianacambrils

 

 

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil 3-5 anys
 • Educació Primària 6-12 anys

Línies i nombre d’alumnes

 • 2 línies 
 • 390 alumnes

Horaris

Educació Infantil: De 9 a 12:30h i de 15:00 a 16:30h

Educació Primària: De 9 a 12.30h i de 15:00 a 16.30h

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de 09:00h a 10:00h

Dijous de 15 a 16h

Serveis del centre

 • Menjador
 • Activitats extraescolars
 • Acollida matinal

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Fundació Privada Cardenal Vidal i Barraquer

Titularitat: Francesc Recasens

Directora: M. Pilar Bas

Ed. infantil i Primària:

Passeig la Salle, 4

Tel: 977 369 809

Educació Secundària:

C/Creus, 11
Tel: 977 369 809

43850 Cambrils

email: secretaria@cvbcambrils.cat

web: www.cvbcambrils.cat

Instagram: @cvbcambrils

 

Ensenyaments que s'imparteixen

  • Ed. Infantil (3-6 anys)
  • Ed. Primària (6-12 anys)
  • Ed. Secundària obligatòria (12-16 anys)

 

Nombre d'alumnes: 1020

Horaris

Educació Infantil i Primària:

Matí de 9:00 a 13:00h i tarda: de 15:00 a 17:00h

Educació Secundària:

De dilluns a dijous

Matí de 8:15 a 13:30h i tarda: de 15:00 a 17:00h

Divendres

Matí de 8:15 a 12:35h

Horari de recepció i atenció

De dilluns a divendres de 8,30h a 13h i de 15h a 17,30h

Serveis i equipaments del centre

- Menjador escolar.

- Servei matinal.

- Biblioteca escolar.

- Activitats extraescolars.

- Equip Psicopedagògic.

- Programes d'innovació:

 • Destí: Ulisses, Crea, Faig.
 • SI - Salut Integral.
 • Lectura eficaç.
 • Projecte Escola Multilingüe.

Directori dels Instituts a Cambrils

 L'Institut Cambrils és una institució educativa al servei de la comunitat des de 1982. Des de llavors, estem compromesos amb l'excel·lència acadèmica i amb la creació d'un entorn equitatiu per als nostres alumnes.

Cada estudiant té un potencial i talent únic. Treballem per crear un entorn inclusiu on puguin prosperar, acompanyant-los en aquest procés i ajudant a fer que siguin capaços de trobar les seves fortaleses esdevenint els vertaders protagonistes del seu aprenentatge.

A l'Institut Cambrils, treballem per una educació integral, cultivant valors com:

 • La responsabilitat, el respecte per l’entorn, la col·laboració, el treball en equip i la cultura de l’esforç.
 • Prepararem els nostres alumnes amb les habilitats i els coneixements necessaris per afrontar els reptes de la vida.

Els bons resultats acadèmics són un testimoni del nostre compromís amb l'excel·lència. Mitjançant programes d'ensenyament innovadors, el suport del nostre cos docent i la participació activa dels alumnes, hem aconseguit resultats que es constaten amb els resultats dels nostres alumnes a les PAU i a la universitat i que ens fan sentir orgullosos. 

Us convidem a ser part de la nostra comunitat educativa, on la passió per l'aprenentatge i el creixement personal es converteixen en la base per a un futur brillant. A l'Institut Cambrils, continuem treballant per mantenir aquests estàndards elevats, forjant camins cap a l'èxit educatiu i personal.

Plaça de l’Ajuntament, 7
43850 Cambrils
T. 977 361 833
F. 977 793 775
iescambrils@xtec.cat
www.xtec.es/iescambrils

Ig: @inscambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria 
 • Batxillerat

Línies i nombre d’alumnes

 • ESO: Tres grups a primer, segon i tercer i quart
 • BATXILLERAT: Oferim les següents modalitats:
  • Científic-tecnològic.
  • Humanístic.
  • Social (Comptant amb tres línies per nivell).

Horaris

(Jornada continuada) de 8'30 A 15'00.

Equipaments del centre

 • Sala d'actes.
 • 2 Aules d'informàtica, amb connexió a internet.
 • Equipament informàtic portàtil.
 • 2 Laboratoris de Ciències experimentals.
 • Laboratori de Física.
 • Aules grups-classe amb equips multimèdia d'imatge i so.
 • Aula de religió.
 • Biblioteca.
 • Aula de música equipada amb instrumental Orff i Ukuleles.
 • 2 Tallers de tecnologia.
 • Aula d'idiomes.
 • Aula d'Educació Visual i plàstica.
 • Aules per desdoblaments.
 • Aula d'acollida.
 • Gimnàs.
 • Pistes esportives de futbol, bàsquet, voleibol i bàdminton. 
 • Activitats de piscina.
 • Zona de ping-pong.
 • Zones enjardinades amb taules de fusta.
 • Servei de cantina i cafeteria.
 • Ascensor.
 • Edifici adaptat a mobilitat reduïda. 
 • Assessorament psicopedagògic de l'alumnat.
 • Servei d'orientació acadèmica.
 • Servei de préstec i reutilització de llibres.

L'Institut La Mar de la Frau és un centre que ja porta un bagatge en el marc d’una escola inclusiva, amb la mateixa il·lusió del primer dia. El seu progressiu creixement ha anat vinculat a la necessitat de construir i consolidar un entramat de persones que conformin una comunitat educativa que coopera i participa en l’educació dels seus integrants.

En el nostre centre preval la necessitat que tot l’alumnat pugui rebre una atenció adequada a les seves necessitats dintre d’una línia de treball cooperatiu, on sigui possible establir canals d’interdependència positiva que facilitin una millor educació integral.

Les nostres intencions es troben en un marc que permeti complir els preceptes de centre inclusiu, per tal que tots els integrants de la comunitat educativa puguin ser tractats igual de bé.

 

c/ Mas de la Vileta, 1-3
43850 Cambrils
T. 977 368 414

e3010335@xtec.cat 
ieslamardelafrau@xtec.cat
http://lamardelafrau.net

Ig: @lmfrau

Jornada de portes obertes:

Dijous 7 de març de 16.30 a 18.30h

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria 
 • Batxillerat

Línies i nombre d’alumnes

 • ESO: tres línies a 1r, tres a 2n, tres a 3r i tres a 4t.
 • 30 alumnes per grup.
 • Batxillerat: 2 grups de primer i 2 grups de segon.

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)

Batxillerat: Jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

 

Serveis i equipaments del centre

 • Associació de mares i pares d’alumnes, que organitza activitats extraescolars i escola de mares i pares
 • Atenció psicopedagògica de l’alumnat
 • Biblioteca
 • Bar cantina
 • Laboratori d’idiomes
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Laboratori de Física i Química
 • Orientació acadèmica i laboral
 • Servei de mediació
 • Gimnàs i sala d’actes
 • Taller de tecnologia
 • Aules específiques de música, dibuix
 • Instal·lacions esportives
 • Previsió d’activitats complementàries extraescolars

És un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tinc la gran satisfacció de dirigir l’ Institut públic “Ramon Berenguer IV”, centre que va  començar a impartir ensenyaments de Formació Professional el curs 1975-1976, i que des de llavors ha anat ampliant la seva oferta educativa que avui inclou a més de la formació professional inicial, l’ ESO i el Batxillerat.
Els principis educatius del nostre centre són:
1. Funcionament democràtic
2. Treball en equip i coordinació entre el professorat
3. Ús de les TIC en la pràctica educativa
4. Interacció amb l’entorn social
5. Cultura de la pau
6. Implicació del centre en projectes d’innovació educativa: Pla d’autonomia de centre, Escoles Verdes, Pla experimental de llengües estrangeres, Pla Català Esport-Escola.

C/ Bertan de Cambrils, 3
43850 Cambrils
T. 977 361 496
F. 977 793 369

e3000779@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/intranet

Instagram: @rbivcambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances (2 anys)

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)
Batxillerat: de 08.30 a 15.00 h
Cicles formatius: de 08.30 a 15.00 h

Serveis i equipaments del centre

Atenció psicopedagògica de l’alumnat
Biblioteca (horari: de 08.30 a 13.00h)
Bar-menjador
Cooperativa escolar (horari: de 10.00 a 12.00h)
3 aules d’informàtica amb tecnologia multimèdia i connexió a Internet
Laboratori d’idiomes
2 laboratoris de ciències naturals
Laboratori de Física i Química
Aula científica
Aula administrativa informatitzada (cicles formatius)
Aules Grup-classe dotades amb equips multimèdia
Aula d’acollida informatitzada
Aula d’Educació especial informatitzada
Aules per desdoblaments
Aules específiques de tecnologia, dibuix i música
Dos tallers d’electricitat (cicles formatius)
Laboratori d’electrotècnia equipat amb material informàtic
Gimnàs
Instal·lacions esportives exteriors amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol i àrea de tennis-taula
Aula d’audiovisuals amb videoteca pròpia
Biblioteca amb 7.500 exemplars
Cooperativa Escolar amb material escolar i didàctic per als alumnes

Equip directiu

Director: Jorge Gómez Díaz

Secretari: Marc Lozano Monterrubio

Administrador: Josep Biosca

Cap d’Estudis: Sergi Pedret Panisello

Coordinador Pedagògic: Montserrat Fusté

 

 

C/ Estel núm. 2

43850 Cambrils

Telèfon 977 79 28 37

Correu electrònic:  e3007038@xtec.cat

Instagram: @ins_ehtcambrils

Pàgina web:  http://inshotturcambrils.cat

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Cicles formatius grau mig i grau superior:

Família Hoteleria i Turisme:

   • CFPM (DECT)* Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració.
   • CFPS Direcció de Cuina.
   • CFPS Direcció en Serveis de restauració.
   • CFPS Agències de Viatge i Gestió d’Esdeveniments.
   • CFPS Gestió d’Allotjaments Turístics.
   • CFPS Guia, Informació i Assistències Turístiques.

* DECT = Distribució extraordinaria conjunta temporal.

 

Família Indústries Alimentàries:

   • CFPM Forneria, Pastisseria i Confiteria.
   • CFPS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries.

PQPI:

   • Auxiliar d'hoteleria;  cuina i serveis de restauració.
   • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
   • Auxiliar de vivers i jardins.
   • Auxiliar de Preparació i comercialització de peix i marisc.

  Nombre de places

  El curs 2023-2024: 550 alumnes

  Línies

  • 3 línies de DECT
  • 1 línia de la resta de cicles
  • 4 PQPI

   

  Horari lectiu

  De 8:30 a 18:30 h

  Horari de secretaria

  Atenció interna: de 09:00 a 14:00 h

  Atenció al públic: d'10:30 a 13:00 h

  Escola de dansa Giselle

  Escola de dansa a Cambrils ESTUDI GISELLE

  Per alumnes a partir de 3 anys i sense límit d'edat.

  El seu objectiu és transmetre la tècnica, expressió, sentiment i passió per la dansa en totes les disciplines que imparteixen, fent gaudir als alumnes tant amateurs, com als que volen que aquest art sigui en un futur la seva forma de vida, preparant-los per fer el Grau professional al Conservatori.

  Logo escola

  Objectius bàsics

  Fomentar desde la infància l'interés envers la dansa i atendre l'àmplia demanda social de cultura artística.
  Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la dansa a nivell individual i en conjunt.
  Descobrir i animar els joves amb aptituds a preparar-los per cursar estudis professionals en l'àmbit de la dansa.
  ENSENYAMENTS QUE S'IMPARTEIXEN:
  1. Móduls de sensibilització
  1a. Iniciació a la dansa (p-3 a p-5)
  1b. Nivell pre-elemental (1r i 2n primària)
  2. Mòduls d'aprenentatge bàsic
  2a. Nivell elemental, no reglat (3r a 6è primaria)
  2b. Nivell pre-professional

  Els alumnes que el professorat consideri que disposen de les aptituts i qüalitats necessàries per poder realitzar el Grau professional de Dansa treballaran en un grupo independent, enfocat a superar les proves d’acces a qualsevol Conservatori Professional.

  3. Móduls d'aprofundiment i perfeccionament
  3.a Simultaneïtat estudis + dansa (12 a 18 anys)
  Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de dansa en escoles autoritzades, poden sol·licitar la convalidació de l’educació física i/o matèries optatives 

  3.b Nivell intermig (12 a 18 anys) Destinat als alumnes que han optat per seguir amb la Dansa d’una forma amateur

  3.c Nivell avançat (+18 anys) Destinat a alumnes que compaginen la Dansa amb altre tipus d'estudis superiors o que ja treballen i volen seguir la seva formació. També donem la opció de treballar professionalment en la cartellera d'espectacles de la temporada turística de la Costa Daurada.

  202425 pre-inscripcions.JPG


  Portes obertes curs 2024-25

  Del 16 de maig al 17 de juny del 2024.


  Tipus de centre: Escola de Dansa
  Nom del centre:  Estudi Giselle
  Direcció: Elena Alcalá
  Codi de centre: 43013041
  Adreça: C/ Antoni Gaudí 8-10, baixos
  Tel. 977646157
  Xarxes socials: Facebook

  Escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.