L'escola Marinada és una escola pública, depenent de la Generalitat de Catalunya i que va ser creada com a escola arrelada al municipi, oberta a tothom i que potencia la vida i la cultura catalana.

El nostre projecte educatiu està molt enfocat en ajudar els nens i nenes a elevar la seva autoestima i autonomia i així afavorir la formació de la seva personalitat.

El que busquem per als nostres alumnes és valorar-los pel que són i ajudar-los a ser el que vulguin. Treballem per emfatitzar aquelles coses que se’ls donen bé, positivitzar-ho i, sobretot, entendre’ls.

Per aconseguir els nostres objectius, l’escola participa al Pla d'Impuls de l'Esport, en Projectes d’Innovació de Llengües Estrangeres, el Pla d’Impuls a la Lectura i en el Projecte d’Escola Verda; i també aplica el Programa de Reutilització de Material Didàctic.

Per conèixer millor l’escola i el seu tarannà, us convidem a veure aquest vídeo:

https://www.instagram.com/stories/highlights/17935479007481251/

 

C/ Molí d'avall, 13
43850 Cambrils
Tel: 977 793 702 (Secretaria)
647 671 268 (Menjador)
Web: Escola Marinada | Infantil i Primària (xtec.cat)

Instagram: @escolamarinadacambrils

Mail AMPA: ampaescolamarinada@gmail.com

Tel. AMPA: 655 26 76 81 

Ensenyaments que s’imparteixen

  • Educació Infantil 
  • Educació Primària

Línies i nombre d'alumnes

2 línies i un total de 450 places.

Horaris

Educació infantil i Primària:
Matí de 9.00 a 12.30 h i tarda de 15.00 a 16.30 h

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de les 11:30 a les 13:00 h

Serveis i equipaments del centre

· Tècnica d’Educació Infantil (I3)

· Aules acollidores

· Vetlladora

· Servei de menjador amb cuina pròpia

· Servei d’acollida matinal (AMPA) Activitats extraescolars (AMPA)

· Assessorament de l’EAP i del CREDA

· Introducció de l’anglès a Infantil

· Recurs SIEI

· Comunicació directa amb la mestra (DINANTIA)

· Hort escolar