Directori de llars d'infants a Cambrils

Cambrils disposa de dues llars d'infants municipals, la Maria Dolors Medina i La Galereta

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL MARIA DOLORS MEDINA

 

C/ de la Mineta, 3

43850 Cambrils
T. 977 369 702

mariadolorsmedina@ingesol.cat

La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina és la primera llar que es va crear al municipi de Cambrils l'any 2006 i des de l'any 2012 és gestionada per Ingesol.

Els dos serveis socioeducatius de la població de Cambrils, la LLIM Maria Dolors Medina i la LLIM La Galereta, segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2021-22

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 82 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat  corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

-          Aula dels Nanos: nadons

-          Aula dels Bastoners: 1 a 2 anys

-          Aula dels Diables: 1 a 2 anys

-          Aula dels Timbalers: 1 a 2 anys

-          Aula dels Gegants: 2 a 3 anys

-          Aula dels Castellers: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.

La nostra llar d'infants compta amb l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) que col·labora i dóna suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen al centre, promovent tallers i xerrades, en les festes, etc.

Si voleu contactar amb ells podeu fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: ampamdolorsmedina@gmail.com

INSTAL·LACIONS MARIA DOLORS MEDINA
image1 image2
image3 image4
image5 image6

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA

C/ Colom, 32-34

43850 Cambrils

 T. 977 791 210            

lagalereta@ingesol.cat 

Va ser a l’any 2010 quan es va crear la segona llar del municipi, la llar d’infants municipal La Galereta.

Per tant, fa tres anys celebrabem la festa del 10è aniversari, l'equip educatiu va elaborar un vídeo que podreu veure clicant en aquest link.

La gestió integral  d’aquest servei educatiu és a càrrec de l’empresa municipal Ingesol.

La llar d'infants La Galereta i la llar d'infants Maria Dolors Medina segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

 

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2021-22

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 94 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

-          Aula dels Peixets: nadons

-          Aula dels Pops: 1 a 2 anys

-          Aula dels Crancs: 1 a 2 anys

-          Aula de les Tortugues: 2 a 3 anys

-          Aula dels Dofins: 2 a 3 anys

-          Aula de les Balenes: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.

INSTAL·LACIONS LA GALERETA
image8 image9
image10 image11
image10 image12

La llar compta amb l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) amb la que hi ha un estreta col·laboració  i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre, tallers i xerrades, festes, etc.

Per contactar amb ells podeu fer ho a l'adreça de correu electrònic: ampagalereta@gmail.com

LA NOSTRA LÍNEA PEDAGÓGICA

L'infant és el protagonista de l’acció educativa, el respecte vers a aquest i la diversitat de famílies que acollim és fonamental per a nosaltres.Oferim als nens i nenes una educació globalitzadorafet que permet entendre els infants com “un tot” i potenciar els aspectes propis del seu desenvolupament cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu a mode integral.La vida quotidiana és l’eix vertebrador de la vida dels nens i nenes dins les nostres estances. Els moments com el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o l’estona de descans, representen estones d’aprenentatge de gran importància en l’etapa 0-3 del desenvolupament infantil. Aquests moments de vida quotidiana són essencials pel desenvolupament de l’autonomia dels infants.Com a escoles actives que som, estem convençudes de què aquesta línia pedagògica basada en la vida quotidiana facilita un aprenentatge significatiu i vivencial per l’infant, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat que l’envolta. En aquest sentit, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i convivència, serà necessari crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relació.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

Som conscients que venir per primera vegada a la llar d’infants representa una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres nens i nenes, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es farà una adaptació progressiva i en grups reduïts. Els primers dies els infants vindran acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar s’anirà ampliant respectant cada ritme individual.

 

FAMÍLIA I ESCOLA

Entenem que la família és el primer context educatiu de l’infant i, des de la llar, volem acompanyar i donar suport a la seva tasca. Creiem necessària una àmplia cooperació entre família i escola per tal d’afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, amb l’agenda de l’infant, en reunions de grup i entrevistes individuals, en propostes diverses com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.

DIA A DIA LA LLAR D’INFANTS

A les nostres llars d’infants donem el mateix valor a tots els moments i situacions que viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per aquest motiu proveïm de materials no estructurats les estances, tenim cura dels espais, fem propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, respectem el temps dels infants i els acompanyem amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint-nos infinitat d’aprenentatges que ens apropen a la natura i ens permet fomentar el respecte envers aquesta.

Donem molta importància a l’etapa terra i al lliure moviment des de ben nadons. Així, vetllem per proveir d’espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de la llar tot adaptant-nos a les necessitats que sorgeixen en cada etapa de desenvolupament.

 

Considerem el menjador com un espai educatiu més i que els infants han de viure des del plaer. Els infants són els protagonistes de la seva acció, fomentant la seva autonomia, socialització i llenguatge, entre altres aspectes. A més, les nostres llars tenen  cuina i cuinera pròpia.

Els contes i la música acompanyen el dia a dia dels infants a les nostres llars d’infants. Som conscients de la seva importància per al desenvolupament infantil a l’estimular de forma adient aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc. A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, desenvolupem el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants l’experiència de venir a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb altres persones.

Aquesta convivència però, suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys. Per aquest motiu li donem molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos i oferir-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre fet que condiciona dia a dia tota la tasca educativa que es desenvolupa a la nostra llar d’infants. Procurem donar la major seguretat afectiva possible als infants i les seves famílies, assignant educadores de referència i amb continuïtat de cursos, afavorint una adaptació progressiva i prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.

L’EQUIP EDUCATIU

Els nostres equips educatius estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància. Considerem la formació continua i la innovació educativa aspectes imprescindibles dintre de la nostra pràctica professional.

Cada llar compta amb:

-         1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia

-         1 Diplomada en Magisteri

-         8 Tècnics Superiors en Educació infantil

-         i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més col·laborem i ens coordinem amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del nostre entorn: EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica del Departament d’Ensenyament), CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca), CREDA (Centre de Recursos Pedagògics per a Dèficits Auditius), IOC, IES, OME (Oficina Municipal d’Escolarització),... entre d’altres.

 

CALENDARI, HORARI I PREUS

El calendari, horari i preu de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament per a cada curs escolar. La llar romandrà oberta tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’Agost i els infants podran assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per a facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants al centre, s’han establert uns marges d’horaris d’entrades i sortides.

Horaris

Servei d’acollida

De 8:00h a 8:45h

Entrada matí

De 8:45h a 9:30h

Sortida al matí LL1 i LL2

De 12:00h a 13:00h

Sortida matí nadons

De 12:00h a 12:30h

Entrada/sortida tarda

De 15:00h a 15:15h

Sortida tarda

De 16:30 a 17:00

 

 

PREUS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 15/07/2022.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2022-2023

 

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

 

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50 €, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

 

Accés famílies - Galeria d'imatges

Benvolgudes famílies,

Aquesta galeria d'imatges té l'objectiu d’apropar-vos una miqueta més el dia a dia de la llar i fer-vos partícips de moments i experiències que es viuen l’estança dels vostres fills i filles.

L’accés a aquesta web és restringit, per aquest motiu cada família us haureu de donar d’alta. Un cop estigueu registrats a la web, en un màxim de 5 dies hàbils, us donarem l’autorització als àlbums corresponents a l’aula del vostre fill/a.

Us avisarem des de la llar cada vegada que s'afegeixin fotografies noves a la web. Us recomanem que aneu entrant a la galeria i guardeu les fotografies que us interessin ja que acabat el curs s’esborraran totes les imatges.

Per tal de donar-vos d’alta com a usuaris és molt important que seguiu atentament els següents passos:

  1. Clicar a l'enllaç https://ingesol.cat/llarsgaleria/
  2. Registrar-se com a nou usuari a la pestanya a on fica “identificar-se” (a dalt a la dreta)
  3. El nom d’usuari ha de ser amb el següent format: nom i cognom del vostre fill/a

Si el registre és incorrecte, NO us podrem donar accés als àlbums de la galeria d’imatges.

Esperem que gaudiu d'aquest espai!!!

Trobareu informació a https://www.cambrils.cat/ingesol/llims

La Llar d’infants La Cuca és una llar privada autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya. El personal està especialitzat en educació infantil (pedagoga, professora d’educació infantil, tècnics en llar d’infants).

És un lloc on oferim als infants la possibilitat de relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat. L’escola manté una estreta relació amb les famílies per tal d’ afavorir el desenvolupament harmònic del nen/a.

Fem entrevistes personals, reunions, informes, festes...Potenciem l’autonomia personal mitjançant l’adquisició d’hàbits. Fem música,  psicomotricitat, plàstica, matemàtica, tot mitjançant el joc i l’experimentació.

C/ Carrasclet, 36 (Molí de la Torre)
T. 977 361 796

e3008262@xtec.cat

http://blocs.xtec.cat/llardinfantslacuca/

Ensenyaments que s’imparteixen

Primer cicle d'educació infantil

Línes i nombre d'alumnes

  • 1 línia de 0-1 any
  • 3 línies d'1 a 2 anys
  • 2 línies de 2 a 3
  • 87 alumnes

 

Horaris

De dilluns a divendres de 8’45h. a 17’30h.

Matí: 8’45 a 12’15h.

Tarda: 15’15 a 17’30

Horari d'acollida matí: de 7:30 a 8:45h.

Horari d'acollida de tarda: 17:30 a 18:00

L’escola romandrà oberta tot l'any amb possibilitat d'assistència el mes d'Agost.

Serveis i equipaments del centre

Domicili: Carrer Belgrad, 19
Tel: 977 795 404
E-mail: info@escolamontessori.com
Web: www.escolamontessori.com

Facebook: Montessori-Cambrils

L'ESCOLA INFANTIL MONTESSORI és una escola privada no concertada

que es troba a Cambrils (Tarragona) .La escola, va obrir per primera vegada a l'octubre de l'any 2000. Es va formar a partir d'una gran il·lusió per crear una escola activa, amb un currículum obert i flexible, proporcionant una identitat i un estil propis. La intenció és la de poder treure el millor de nosaltres i dels nostres nens i així ells tinguin un gran record d'una part molt important de la seva infància.

L'educació en el nostre centre es basa en la "diversitat" ja que estem en una societat heterogènia i multicultural.

Oferim una garantia de futur de qualitat i això implica educar en la tolerància i en el respecte als individus i col·lectius que la formen. Intentem oferir un espai social, complexa, obert i enormement educatiu.

Oferint:  Formació integral de l'alumne

Ensenyament individualitzat

Ambient integrador

Educació basada en el respecte mutu

La primera meta en una programació Montessori és ajudar a cada nen a aconseguir el màxim potencial en totes les etapes de la vida. Les activitats Montessori que fem a l’escola ajuden a desenvolupar els valors socials, emocional, físic i cognitiu per aconseguir en un futur proper uns bons resultats acadèmics.

Tot el currículum escolar ha de ser presentat per professors especialitzats que li donen al nen l'experiència,  plaer i alegria que se sent per aprendre.i al mateix temps  els mestres han d’ajudar a desenvolupar la seva autoestima, donant-li al nen les experiències necessàries perquè ampli-hi el seu coneixement.

És molt important la preparació de les aules amb tot els materials montessori, ja que és on els  professors preparen i ofereixen  els recursos necessaris per  que el nen treballi en un lloc segur i en un ambient positiu i estimulant.

 

La Llar d’infants Vicki és una escola catalana, aconfessional on fomentem l’estimulació dels valors d’una societat democràtica i de respecte als altres.

Basem l’activitat educativa en les necessitats dels infants: la necessitat afectiva, fisiològica, de moviment, de descoberta, de benestar, de joc, d’autonomia, de moviment, i de flexibilitat dels grups per així aconseguir la màxima qualitat d’ensenyament i aprenentatge.

Des de 1977, la Llar d’infants Vicki acull nens i nenes del nostre poble i comarca, amb l’objectiu d’educar i formar persones lliures, crítiques, tolerants solidàries i autònomes.

Avinguda Baix Camp, 33
43850 Cambrils
T. 977 365 091
F. 977 365 091

 

Ensenyaments que s’imparteixen

Educació infantil, primer cicle

 

Línies i nombre d’alumnes

  • Dues línies de P-0, quatre línies de P-1 i cinc línies de P-2
  • 168 places

Horaris

Matí de 8:45 a 12:30 h
Tarda de 15:00 h a 17:45 h

Horari d'acollida: de 7:30 a 8:45 h.

 

Serveis i equipaments del centre

 

Servei de menjador

Elaboració de dietes personalitzades en el propi centre

Servei d’acolliment al matí a les 7:30 h. I per la tarda fins les 18:30 h

Escola d’estiu, obert juliol i agost

Assessorament psicopedagògic continu amb especialistes al propi centre

Escola de Pares i Mares

Festes familiars a l’escola

Sortides i colònies

Natació