Directori dels Instituts a Cambrils

 L'Institut Cambrils és una institució educativa al servei de la comunitat des de 1982. Des de llavors, estem compromesos amb l'excel·lència acadèmica i amb la creació d'un entorn equitatiu per als nostres alumnes.

Cada estudiant té un potencial i talent únic. Treballem per crear un entorn inclusiu on puguin prosperar, acompanyant-los en aquest procés i ajudant a fer que siguin capaços de trobar les seves fortaleses esdevenint els vertaders protagonistes del seu aprenentatge.

A l'Institut Cambrils, treballem per una educació integral, cultivant valors com:

 • La responsabilitat, el respecte per l’entorn, la col·laboració, el treball en equip i la cultura de l’esforç.
 • Prepararem els nostres alumnes amb les habilitats i els coneixements necessaris per afrontar els reptes de la vida.

Els bons resultats acadèmics són un testimoni del nostre compromís amb l'excel·lència. Mitjançant programes d'ensenyament innovadors, el suport del nostre cos docent i la participació activa dels alumnes, hem aconseguit resultats que es constaten amb els resultats dels nostres alumnes a les PAU i a la universitat i que ens fan sentir orgullosos. 

Us convidem a ser part de la nostra comunitat educativa, on la passió per l'aprenentatge i el creixement personal es converteixen en la base per a un futur brillant. A l'Institut Cambrils, continuem treballant per mantenir aquests estàndards elevats, forjant camins cap a l'èxit educatiu i personal.

Plaça de l’Ajuntament, 7
43850 Cambrils
T. 977 361 833
F. 977 793 775
iescambrils@xtec.cat
www.xtec.es/iescambrils

Ig: @inscambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria 
 • Batxillerat

Línies i nombre d’alumnes

 • ESO: Tres grups a primer, segon i tercer i quart
 • BATXILLERAT: Oferim les següents modalitats:
  • Científic-tecnològic.
  • Humanístic.
  • Social (Comptant amb tres línies per nivell).

Horaris

(Jornada continuada) de 8'30 A 15'00.

Equipaments del centre

 • Sala d'actes.
 • 2 Aules d'informàtica, amb connexió a internet.
 • Equipament informàtic portàtil.
 • 2 Laboratoris de Ciències experimentals.
 • Laboratori de Física.
 • Aules grups-classe amb equips multimèdia d'imatge i so.
 • Aula de religió.
 • Biblioteca.
 • Aula de música equipada amb instrumental Orff i Ukuleles.
 • 2 Tallers de tecnologia.
 • Aula d'idiomes.
 • Aula d'Educació Visual i plàstica.
 • Aules per desdoblaments.
 • Aula d'acollida.
 • Gimnàs.
 • Pistes esportives de futbol, bàsquet, voleibol i bàdminton. 
 • Activitats de piscina.
 • Zona de ping-pong.
 • Zones enjardinades amb taules de fusta.
 • Servei de cantina i cafeteria.
 • Ascensor.
 • Edifici adaptat a mobilitat reduïda. 
 • Assessorament psicopedagògic de l'alumnat.
 • Servei d'orientació acadèmica.
 • Servei de préstec i reutilització de llibres.

L'Institut La Mar de la Frau és un centre que ja porta un bagatge en el marc d’una escola inclusiva, amb la mateixa il·lusió del primer dia. El seu progressiu creixement ha anat vinculat a la necessitat de construir i consolidar un entramat de persones que conformin una comunitat educativa que coopera i participa en l’educació dels seus integrants.

En el nostre centre preval la necessitat que tot l’alumnat pugui rebre una atenció adequada a les seves necessitats dintre d’una línia de treball cooperatiu, on sigui possible establir canals d’interdependència positiva que facilitin una millor educació integral.

Les nostres intencions es troben en un marc que permeti complir els preceptes de centre inclusiu, per tal que tots els integrants de la comunitat educativa puguin ser tractats igual de bé.

 

c/ Mas de la Vileta, 1-3
43850 Cambrils
T. 977 368 414

e3010335@xtec.cat 
ieslamardelafrau@xtec.cat
http://lamardelafrau.net

Ig: @lmfrau

Jornada de portes obertes:

Dijous 7 de març de 16.30 a 18.30h

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria 
 • Batxillerat

Línies i nombre d’alumnes

 • ESO: tres línies a 1r, tres a 2n, tres a 3r i tres a 4t.
 • 30 alumnes per grup.
 • Batxillerat: 2 grups de primer i 2 grups de segon.

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)

Batxillerat: Jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

 

Serveis i equipaments del centre

 • Associació de mares i pares d’alumnes, que organitza activitats extraescolars i escola de mares i pares
 • Atenció psicopedagògica de l’alumnat
 • Biblioteca
 • Bar cantina
 • Laboratori d’idiomes
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Laboratori de Física i Química
 • Orientació acadèmica i laboral
 • Servei de mediació
 • Gimnàs i sala d’actes
 • Taller de tecnologia
 • Aules específiques de música, dibuix
 • Instal·lacions esportives
 • Previsió d’activitats complementàries extraescolars

És un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tinc la gran satisfacció de dirigir l’ Institut públic “Ramon Berenguer IV”, centre que va  començar a impartir ensenyaments de Formació Professional el curs 1975-1976, i que des de llavors ha anat ampliant la seva oferta educativa que avui inclou a més de la formació professional inicial, l’ ESO i el Batxillerat.
Els principis educatius del nostre centre són:
1. Funcionament democràtic
2. Treball en equip i coordinació entre el professorat
3. Ús de les TIC en la pràctica educativa
4. Interacció amb l’entorn social
5. Cultura de la pau
6. Implicació del centre en projectes d’innovació educativa: Pla d’autonomia de centre, Escoles Verdes, Pla experimental de llengües estrangeres, Pla Català Esport-Escola.

C/ Bertan de Cambrils, 3
43850 Cambrils
T. 977 361 496
F. 977 793 369

e3000779@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/intranet

Instagram: @rbivcambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (2 anys)
 • Cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances (2 anys)

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)
Batxillerat: de 08.30 a 15.00 h
Cicles formatius: de 08.30 a 15.00 h

Serveis i equipaments del centre

Atenció psicopedagògica de l’alumnat
Biblioteca (horari: de 08.30 a 13.00h)
Bar-menjador
Cooperativa escolar (horari: de 10.00 a 12.00h)
3 aules d’informàtica amb tecnologia multimèdia i connexió a Internet
Laboratori d’idiomes
2 laboratoris de ciències naturals
Laboratori de Física i Química
Aula científica
Aula administrativa informatitzada (cicles formatius)
Aules Grup-classe dotades amb equips multimèdia
Aula d’acollida informatitzada
Aula d’Educació especial informatitzada
Aules per desdoblaments
Aules específiques de tecnologia, dibuix i música
Dos tallers d’electricitat (cicles formatius)
Laboratori d’electrotècnia equipat amb material informàtic
Gimnàs
Instal·lacions esportives exteriors amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol i àrea de tennis-taula
Aula d’audiovisuals amb videoteca pròpia
Biblioteca amb 7.500 exemplars
Cooperativa Escolar amb material escolar i didàctic per als alumnes

Equip directiu

Director: Jorge Gómez Díaz

Secretari: Marc Lozano Monterrubio

Administrador: Josep Biosca

Cap d’Estudis: Sergi Pedret Panisello

Coordinador Pedagògic: Montserrat Fusté

 

 

C/ Estel núm. 2

43850 Cambrils

Telèfon 977 79 28 37

Correu electrònic:  e3007038@xtec.cat

Instagram: @ins_ehtcambrils

Pàgina web:  http://inshotturcambrils.cat

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Cicles formatius grau mig i grau superior:

Família Hoteleria i Turisme:

   • CFPM (DECT)* Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració.
   • CFPS Direcció de Cuina.
   • CFPS Direcció en Serveis de restauració.
   • CFPS Agències de Viatge i Gestió d’Esdeveniments.
   • CFPS Gestió d’Allotjaments Turístics.
   • CFPS Guia, Informació i Assistències Turístiques.

* DECT = Distribució extraordinaria conjunta temporal.

 

Família Indústries Alimentàries:

   • CFPM Forneria, Pastisseria i Confiteria.
   • CFPS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries.

PQPI:

   • Auxiliar d'hoteleria;  cuina i serveis de restauració.
   • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
   • Auxiliar de vivers i jardins.
   • Auxiliar de Preparació i comercialització de peix i marisc.

  Nombre de places

  El curs 2023-2024: 550 alumnes

  Línies

  • 3 línies de DECT
  • 1 línia de la resta de cicles
  • 4 PQPI

   

  Horari lectiu

  De 8:30 a 18:30 h

  Horari de secretaria

  Atenció interna: de 09:00 a 14:00 h

  Atenció al públic: d'10:30 a 13:00 h

  Associacions de Famílies d'Alumnes

  Adreça

  Plaça de l’Ajuntament, 7.
  ampaiescambrils@gmail.com

  Serveis

  • Activitats esportives i culturals:
  • Festival fi de curs
  • Col·laboració en les activitats organitzades pel centre

  Adreça

  c. Estel, 2 cantonada Passeig Marítim
  43850 Cambrils

  Escola: 977 792 837
  ampacambrils@gmail.com

  Serveis

  • Aula pràctica de Restaurant obert de cara al públic. Reserva prèvia.
  • Aula pràctica de Restaurant per alumnes, professors i PAS.
  • Aula pràctica de cafeteria per alumnes, professors i PAS.
  • Aules pràctiques de cuina, pastisseria, carnisseria – xarcuteria, idiomes, informàtica, recepció hotelera, regidoria de pisos, animació, biblioteca, laboratori de productes alimentaris, economat, celler, audiovisuals, aules teòriques, sala de professors, pàrquing, intercanvis, pràctiques en empreses, borsa de treball, viatge lingüístic, instal·lacions esportives, transport públic per accedir al centre, secretaria i consergeria.

  Adreça

  C/ Mas de la Vileta, 1-3

  43850-Cambrils

  Correu: afalamardelafrau@gmail.com

   

  Els serveis que oferim als alumnes són:

  - Activitats extraescolars d'anglès i música.

  - Col·laboració en les activitats organitzades pel centre.

  Adreça

  c. Bertran de Cambrils, 3
  43850 Cambrils
  T. 977 361 496
  ampaBerenguer@gmail.com

  Serveis

  • Despatx en el propi centre
  • Activitat extraescolar d’anglès
  • Col·laboracions amb activitats que organitza el centre

  C/ Joan Ardevòl, 1-3

  Tlf: 645 608 256

  afajoanardevol@gmail.com