En el sistema municipal català que va ser suprimit pel Decret de Nova Planta, per Nadal s'escollien els nous membres de les institucions municipals. Podeu llegir el llistat de jurats, consellers i oficis escollits a Cambrils el 1711: hospitaler, clavari, botiguer, oïdor de comptes, sagristà...