A través de diversos documents de despeses de l'Ajuntament, podem conèixer alguns dels costums de Setmana Santa a Cambrils a mitjan segle XIX