Sabeu que el 1900 un mestre de la Platja va projectar una escola gratuïta per a adults? Sabeu que el 1902 ja existia a Cambrils una escola nocturna gratuïta per a dones, molt abans que en altres llocs de l'Estat? Coneixeu la importància social que tenia l'ensenyament per a adults en un món en què la major part de la canalla havia de deixar molt aviat l'escola?