A partir de 1930, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i la Federació de Joves Cristians de Catalunya van organitzar colònies escolars al castell de Vilafortuny, dins del programa de renovació pedagògica que pretenia acostar la canalla a la vida natural i saludable. El 1939, l'Ajuntament de Saragossa també n'hi va organitzar, per acostar la canalla a la mar.