Com a punt de partida per a l'elaboració del I Pla Municipal LGBTI+ de Cambrils, des de l'Àrea de Polítiques d’Igualtat, amb l'acompanyament de Cooperativa Combinats, es va reiniciar a finals de l'any 2021, la diagnosi de la realitat municipal sobre diversitats afectives, sexuals i de gènere, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats emergents del col·lectiu LGBTI+ i els diferents tipus d'LGBTIfòbia que es manifesten al nostre entorn social.

 

A continuació deixem al vostre abast per a descarregar la Diagnosi sobre la percepció de les diversitats afectives, sexuals i de gènere a Cambrils, per tal que pugueu veure els resultats de la mateixa.

Actualment, amb els resultats extrets d'aquesta diagnosi, estem iniciant l'elaboració del Pla Municipal LGBTI+, que establirà les línies estratègiques i les accions a desenvolupar per garantir transversalment els drets de les persones LGBTIQ+.

 

Diagnosi sobre la percepció de les diversitats afectives, sexuals i de gènere a Cambrils

 

 

Com es va dur a terme la diagnosi?

A través d’una metodologia d’anàlisis quantitativa i qualitativa, amb els següents objectius:

    • Identificar i analitzar la sensibilitat, el grau de coneixement i les polítiques LGBTI que s’estan duent a terme des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Cambrils.
    • Conèixer les necessitats específiques de les lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals en relació amb les situacions de discriminació, desigualtat d’oportunitats i obstacles en l’accés als recursos en totes les àrees de les seves vides.
    • Generar una estructura municipal, tècnica i política, que vetlli pel disseny, la implementació i l’avaluació de les accions compreses dins el Pla.
    • Desenvolupar un procés participatiu amb el cos tècnic municipal i la ciutadania per a l’elaboració de les bases del I Pla Municipal per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

 

Per tal de recaptar la màxima informació, es va elaborar una enquesta ciutadana, ja que l'element clau és la informació de primera mà, per part de les persones LGBTIQ+ de Cambrils i de la població en general.

En aquesta enquesta han participat més de 500 persones, gràcies a la vostra participació i a través d'aquestes respostes, s'han pogut extreure uns resultats més representatius i realistes, i per tant les conclusions s’ajusten més a les necessitats de la nostra ciutat.