Com a punt de partida per a l'elaboració del I Pla Municipal LGBTI+ de Cambrils, des de l'Àrea de Polítiques d’Igualtat, amb l'acompanyament de Cooperativa Combinats, es va reiniciar a finals de l'any 2021, la diagnosi de la realitat municipal sobre diversitats afectives, sexuals i de gènere, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats emergents del col·lectiu LGBTI+ i els diferents tipus d'LGBTIfòbia que es manifesten al nostre entorn social.

 

A continuació deixem al vostre abast per a descarregar la Diagnosi sobre la percepció de les diversitats afectives, sexuals i de gènere a Cambrils, per tal que pugueu veure els resultats de la mateixa.

Actualment, amb els resultats extrets d'aquesta diagnosi, estem iniciant l'elaboració del Pla Municipal LGBTI+, que establirà les línies estratègiques i les accions a desenvolupar per garantir transversalment els drets de les persones LGBTIQ+.

 

Diagnosi sobre la percepció de les diversitats afectives, sexuals i de gènere a Cambrils

 

 

Com es va dur a terme la diagnosi?

A través d’una metodologia d’anàlisis quantitativa i qualitativa, amb els següents objectius:

    • Identificar i analitzar la sensibilitat, el grau de coneixement i les polítiques LGBTI que s’estan duent a terme des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Cambrils.
    • Conèixer les necessitats específiques de les lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals en relació amb les situacions de discriminació, desigualtat d’oportunitats i obstacles en l’accés als recursos en totes les àrees de les seves vides.
    • Generar una estructura municipal, tècnica i política, que vetlli pel disseny, la implementació i l’avaluació de les accions compreses dins el Pla.
    • Desenvolupar un procés participatiu amb el cos tècnic municipal i la ciutadania per a l’elaboració de les bases del I Pla Municipal per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

 

Per tal de recaptar la màxima informació, es va elaborar una enquesta ciutadana, ja que l'element clau és la informació de primera mà, per part de les persones del col·lectiu LGBTIQ+ de Cambrils i de la població en general.

En aquesta enquesta han participat més de 500 persones, gràcies a la vostra participació i a través d'aquestes respostes, s'han pogut extreure uns resultats més representatius i realistes, i per tant les conclusions s’ajusten més a les necessitats de la nostra ciutat.

 

 

Més informació sobre l'articulat que ho regula:

Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia