L'Institut La Mar de la Frau és un centre que ja porta un bagatge en el marc d’una escola inclusiva, amb la mateixa il·lusió del primer dia. El seu progressiu creixement ha anat vinculat a la necessitat de construir i consolidar un entramat de persones que conformin una comunitat educativa que coopera i participa en l’educació dels seus integrants.

En el nostre centre preval la necessitat que tot l’alumnat pugui rebre una atenció adequada a les seves necessitats dintre d’una línia de treball cooperatiu, on sigui possible establir canals d’interdependència positiva que facilitin una millor educació integral.

Les nostres intencions es troben en un marc que permeti complir els preceptes de centre inclusiu, per tal que tots els integrants de la comunitat educativa puguin ser tractats igual de bé.

 

c/ Mas de la Vileta, 1-3
43850 Cambrils
T. 977 368 414

e3010335@xtec.cat 
ieslamardelafrau@xtec.cat
http://lamardelafrau.net

Ig: @lmfrau

Jornada de portes obertes:

Dijous 7 de març de 16.30 a 18.30h

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Secundària Obligatòria 
 • Batxillerat

Línies i nombre d’alumnes

 • ESO: tres línies a 1r, tres a 2n, tres a 3r i tres a 4t.
 • 30 alumnes per grup.
 • Batxillerat: 2 grups de primer i 2 grups de segon.

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)

Batxillerat: Jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

 

Serveis i equipaments del centre

 • Associació de mares i pares d’alumnes, que organitza activitats extraescolars i escola de mares i pares
 • Atenció psicopedagògica de l’alumnat
 • Biblioteca
 • Bar cantina
 • Laboratori d’idiomes
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Laboratori de Física i Química
 • Orientació acadèmica i laboral
 • Servei de mediació
 • Gimnàs i sala d’actes
 • Taller de tecnologia
 • Aules específiques de música, dibuix
 • Instal·lacions esportives
 • Previsió d’activitats complementàries extraescolars