Equip directiu

Director: Jorge Gómez Díaz

Secretari: Marc Lozano Monterrubio

Administrador: Josep Biosca

Cap d’Estudis: Sergi Pedret Panisello

Coordinador Pedagògic: Montserrat Fusté

 

 

C/ Estel núm. 2

43850 Cambrils

Telèfon 977 79 28 37

Correu electrònic:  e3007038@xtec.cat

Instagram: @ins_ehtcambrils

Pàgina web:  http://inshotturcambrils.cat

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Cicles formatius grau mig i grau superior:

Família Hoteleria i Turisme:

   • CFPM (DECT)* Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració.
   • CFPS Direcció de Cuina.
   • CFPS Direcció en Serveis de restauració.
   • CFPS Agències de Viatge i Gestió d’Esdeveniments.
   • CFPS Gestió d’Allotjaments Turístics.
   • CFPS Guia, Informació i Assistències Turístiques.

* DECT = Distribució extraordinaria conjunta temporal.

 

Família Indústries Alimentàries:

   • CFPM Forneria, Pastisseria i Confiteria.
   • CFPS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries.

PQPI:

   • Auxiliar d'hoteleria;  cuina i serveis de restauració.
   • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
   • Auxiliar de vivers i jardins.
   • Auxiliar de Preparació i comercialització de peix i marisc.

  Nombre de places

  El curs 2023-2024: 550 alumnes

  Línies

  • 3 línies de DECT
  • 1 línia de la resta de cicles
  • 4 PQPI

   

  Horari lectiu

  De 8:30 a 18:30 h

  Horari de secretaria

  Atenció interna: de 09:00 a 14:00 h

  Atenció al públic: d'10:30 a 13:00 h