És un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tinc la gran satisfacció de dirigir l’ Institut públic “Ramon Berenguer IV”, centre que va  començar a impartir ensenyaments de Formació Professional el curs 1975-1976, i que des de llavors ha anat ampliant la seva oferta educativa que avui inclou a més de la formació professional inicial, l’ ESO i el Batxillerat.
Els principis educatius del nostre centre són:
1. Funcionament democràtic
2. Treball en equip i coordinació entre el professorat
3. Ús de les TIC en la pràctica educativa
4. Interacció amb l’entorn social
5. Cultura de la pau
6. Implicació del centre en projectes d’innovació educativa: Pla d’autonomia de centre, Escoles Verdes, Pla experimental de llengües estrangeres, Pla Català Esport-Escola.

C/ Bertan de Cambrils, 3
43850 Cambrils
T. 977 361 496
F. 977 793 369

e3000779@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/intranet

Instagram: @rbivcambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

  • Educació Secundària Obligatòria
  • Batxillerat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials)
  • Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (2 anys)
  • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic (2 anys)
  • Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (2 anys)
  • Cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances (2 anys)

Horaris

ESO: de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)
Batxillerat: de 08.30 a 15.00 h
Cicles formatius: de 08.30 a 15.00 h

Serveis i equipaments del centre

Atenció psicopedagògica de l’alumnat
Biblioteca (horari: de 08.30 a 13.00h)
Bar-menjador
Cooperativa escolar (horari: de 10.00 a 12.00h)
3 aules d’informàtica amb tecnologia multimèdia i connexió a Internet
Laboratori d’idiomes
2 laboratoris de ciències naturals
Laboratori de Física i Química
Aula científica
Aula administrativa informatitzada (cicles formatius)
Aules Grup-classe dotades amb equips multimèdia
Aula d’acollida informatitzada
Aula d’Educació especial informatitzada
Aules per desdoblaments
Aules específiques de tecnologia, dibuix i música
Dos tallers d’electricitat (cicles formatius)
Laboratori d’electrotècnia equipat amb material informàtic
Gimnàs
Instal·lacions esportives exteriors amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol i àrea de tennis-taula
Aula d’audiovisuals amb videoteca pròpia
Biblioteca amb 7.500 exemplars
Cooperativa Escolar amb material escolar i didàctic per als alumnes