Els veïns i veïnes d’un barri, d’un poble o d’una ciutat necessiten fer comunitat i crear una xarxa que els uneixi el en el dia a dia. Aquest és un dels objectius que té el PICI, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, a Cambrils.

El PICI és un programa dinamitzador que es va crear amb la voluntat d’afavorir la convivència, la inclusió social i el coneixement entre cultures, promoure la participació ciutadana i la medicació intercultural. Però també per fomentar la cohesió social i la interculturalitat.

El PICI és un programa d’intervenció sociocomunitària i dinamitzadora que té la voluntat d’afavorir la convivència, la inclusió social i el coneixement entre cultures, promoure la participació ciutadana, la mediació intercultural, fomentant la cohesió social i la interculturalitat.

Es desenvolupa als barris de Nou Cambrils, Eixample Vila i Eixample Platja.

QUÈ ÉS EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL (PICI)?

Es tracta d’una intervenció sociocomunitària i dinamitzadora que té la voluntat d’afavorir la creació i millora d’espais per a la convivència, la inclusió social i el coneixement i reconeixement entre cultures, promoure la participació ciutadana, la mediació intercultural, fomentant la cohesió social  i la interculturalitat. Es desenvolupa en els barris de Nou Cambrils, Eixample Vila i Eixample Platja.

El projecte es va posar en marxa el 2017 i està impulsat per la Regidoria de Benestar, Drets socials i Salut amb el suport tècnic de CEPS Projectes Socials.

 QUÈ VOL DIR COMUNITARI?

Comunitari" és allò més quotidià que compartim totes les persones que vivim en un barri o en un lloc determinat. Treball comunitari és doncs un treball que fem tots i totes al nostre entorn. Un treball col·lectiu on hi ha implicat veïns i veïnes, associacions i entitats, professionals, recursos... Un treball per tal de potenciar allò que ens agrada i millorar allò que no ens agrada, i fer-ho de forma comunitària, és a dir, entre tots i totes.

I INTERCULTURAL?

Apostem per una cultura on càpiguen moltes cultures, on ens interrelacionem, on fem entre tots i totes per trobar-nos, conèixer-nos i treballar perquè el canvi i la diversitat ens sumi, generant espais de trobada, d’escolta, de coneixença i apoderament comunitari i intercultural.

QUI POT PARTICIPAR I COM?

Poden participar totes aquelles persones que siguin del barri, des dels veïns i veïnes, entitats i/o associacions, agents i recursos existents al territori.

Es pot participar mitjançant col·laboracions, compartint idees, ganes i participant als tallers oberts i altres convocatòries al veïnat que es porten a terme. Totes les activitats són obertes a totes les persones que hi estiguin interessades i hi vulguin participar.

El projecte està impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils amb el suport del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.