image1

Els Serveis socials d'atenció social estan integrats per equips multiprofessionals: treballadors socials, educadors socials, treballadors familiars, monitors, psicòlegs, etc.

Els seus objectius són garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies.

Les seves funcions són les següents:
- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
- Informació, valoració, orientació i assessorament.
- Aplicació d'accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
- Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
- Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
- Treball social comunitari.
- Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada o altres xarxes assistencials.

A Cambrils existeixen tres equips bàsics d'atenció social (EBAS) delimitats per una determinada àrea territorial del municipi.

EBASP VILA
Àrea territorial: Parellada, Casc antic i Nou Cambrils.
Adreça: C/ Sant Plàcid, 5
Telèfon: 977368190 opció 4

EBASP PORT
Àrea territorial: Eixample- port, Port i Urbanitzacions de llevant.
Adreça: C. Roger de Llúria, 33
Telèfon: 977368190 opció 3

EBASP EIXAMPLE
Àrea territorial: Eixample i urbanitzacions de ponent.
Adreça: C/ Sant Plàcid, 5 
Telèfon: 977368190 opció 2

DIRECCIÓ
Pg. La Salle, 17-18, 1a planta. CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Telèfon: 977368190

E-CORREU: sso@cambrils.cat