DESCRIPCIÓ

Es tracta de la realització d’un Informe/proposta del grau d’inserció social d’un estranger empadronat a Cambrils per poder obtenir l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social de la Generalitat.

L’informe/proposta d’inserció social que l’ajuntament elabora per a l’emissió dels informes d’arrelament ha de valorar la permanència a l’Estat espanyol, els mitjans econòmics, els vincles familiars i en la seva globalitat, si el veí o veïna del municipi que sol·licita l’informe coneix suficientment la societat catalana, a través de la realització de cursos i la participació en activitats programades, si ha assolit les competències lingüístiques bàsiques en les llengües oficials de Catalunya i si ha participat en serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori.

En el cas de constatar que els seus coneixements són insuficients, els serveis municipals orientaran la persona sol·licitant vers els recursos d’acollida disponibles.

REQUISITS

El sol·licitant és la persona estrangera que pretén regularitzar la seva situació administrativa i ha els requisits següents:

1) ser persona estrangera no comunitària,

2) ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal),

3) trobar-se en situació administrativa irregular,

4) portar 3 anys a Espanya,

5) i estar empadronat a Cambrils.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal  demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, c/ Sant Plàcid o del Centre Cívic Les Basses.

O bé telefònicament als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.