Què és el Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social?

L’Ajuntament de Cambrils compta, ja amb 20 anys d’experiència en relació a l’atenció de la població immigrada. Des del l’any 1998 a la l’actualitat la realitat del nostre municipi ha canviat molt.  Hem conegut, 4 plans d’integració de la Generalitat de Catalunya i 2 plans a nivell nacional.  A dia d’avui el nostre marc metodològic es basa fonamentalment en la Llei d’Acollida de les persones estrangeres i el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 de la Generalitat.

Us proposem un primer pas d’adaptació a la nova realitat, que no vol ser només simbòlic, el canvi de nom del Servei Municipal d’Atenció a l’Immigrant, per passar-se a conèixer com a  Pla de Diversitat, Ciutadania i Cohesió social. Tenim la necessitat de mirar més enllà, de no descriure’ns amb  etiquetes dicotòmiques immigrant/autòcton, sinó de construir identitats que ens apropin sobre la base de la diversitat i el respecte.

L’any 2016   es va presentar el Pla de Ciutadania, diversitat i cohesió social fruit de la maduració del les accions desenvolupades i l’oportunitat sorgida en el procés participatiu liderat pel Pla d’Inclusió, en el que varen participar diferents agents socials del municipi, i pretén donar  resposta a les propostes generades en el procés participatiu.

Serveis i projectes del Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

Dins de les accions de recepció i acollida adreçades a la població nouvinguda:
- Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Cambrils (PIA).
- Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria.

Des del Pla també es realitzen les propostes d’ informes d'inserció social necessaris per poder tramitar les autoritzacions de residencia temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social, els de grau d’integració i les propostes informes de disponibilitat d'habitatge suficient necessaris per poder tramitar les reagrupacions familiars, les seves renovacions i les autoritzacions de residencia inicial per als menors estrangers no nascuts a Espanya.

Pla ciutadania LINIA-ESTRATEGICA.JPG

On som?

Podeu contactar amb nosaltres a :

Regidoria d'Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics.
Pl. de la Vila, 1
Tel. 977 36 81 90
Fax. 977 36 86 78
e-mail : sso@cambrils.org

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h