La regidoria ha posat en marxa el Sistema de Gestió de queixes, agraïments i suggeriments en relació amb els diferents serveis que l'integren. Aquest sistema serveix d'instrument de participació dels usuaris, permet millorar i simplificar els tràmits administratius, disposar d'una eina per mesurar la satisfacció com element de millora contínua i gaudir d'un sistema de control de l'eficiència dels serveis.

Totes les dependències de la regidoria (centres de Benestar Social, Salut i el Casal Municipal) l'OAC i el web municipal disposen de formularis per a presentar qualsevol queixa, agraïment i suggerència, i l'administració es compromet en respondre en un màxim de 20 dies. Els formularis es podran presentar a l'OAC, mitjançant tràmits electrònic o bé als serveis administratius de la regidora per tal de ser enregistrats de forma oficial.

Recordeu que per a presentar una queixa o un agraïment cal identificar-se. En canvi, per als suggeriments, ho podeu fer de forma anònima.

Suggeriments, queixes i propostes - Ajuntament de Cambrils (seu-e.cat)