Reducció dels imports o quotes d’algunes activitats municipals segons la situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència.

QUÈ ÉS LA TARIFACIÓ SOCIAL?

Consisteix en la reducció dels imports o quotes d’algunes activitats municipals segons la situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència. Es pot sol·licitar per a infants i joves d’1 a 17 anys que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.

Quines reduccions hi ha?

Hi ha bonificacions del 25 al 75% de les activitats esportives i de lleure, dels serveis de guarderia i menjador, i del 25 al 50% en les activitats de l’Estenedor de Joventut (veure activitats marcades a la guia)

Aquestes bonificacions s'apliquen en relació als ingressos de la unitat familiar de convivència (veure taules econòmiques)

Es podrà sol·licitar la tarifació social per un màxim de 4 setmanes per infant.

SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de maig al 21 de juny.

Com i on sol·licitar la tarifació social?

 1. Opció a) Sol·licitud telemàtica: Podeu presentar la vostra sol·licitud a tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=207

  Opció b) Sol·licitud presencial a l’OAC: cal demanar cita prèvia a partir del 29 d’abril per internet a citaprevia.cambrils.cat o bé trucant al T. 977 794 579

 1. Procés de validació del descompte pels serveis municipals.
 2. Les persones sol·licitants rebran una notificació del descompte aplicat.
 3. Inscripció a les activitats al Palau d’ Esports.

DOCUMENTACIÓ

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar la tarifació social*?

Per aplicar el sistema de tarifació social, es tindran en compte els ingressos que hagin tingut les unitats familiars de convivència en l’exercici anterior, i es baremaran segons les taules econòmiques. Un cop calculat en quin tram se situen per nivell de renda es podran aplicar altres conceptes.

Un cop calculat en quin tram se situen per nivell de renda es podran aplicar altres conceptes:

 1. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general o especial, reconeguda a tal efecte.
 2. L’infant amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Quan un dels progenitors s’hagi de fer càrrec i tenir cura d’un familiar amb dependència.
 4. Víctimes de violència de gènere en els darrers 2 anys.

Documentació:

 • Sol·licitud específica de Tarifació Social omplerta i signada (pel tràmit presencial NO caldrà, ja que es confeccionarà i signarà en el moment de la cita)
 • Acreditació dels ingressos de l'any 2023 (de cada membre major de 16 anys):
  • Declaració Renda. En cas de no tenir la declaració feta caldrà aportar les nòmines. En cas d’autònoms caldrà aportar les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF i una Declaració jurada del total d’ingressos nets.
  • Certificat de prestacions no contributives.
 • Acreditació de la situació familiar:
  • Sentència de separació i conveni regulador, en cas de divorci.
  • Resolució judicial, ordre de protecció o informe serveis oficials que acreditin violència de gènere en els darrers 2 anys.
  • Acreditació que un dels progenitors es fa càrrec i té cura d’un familiar amb dependència.

* Excepcionalment, quan la situació econòmica familiar hagi empitjorat respecte a la del 2023, es tindran en compte els ingressos econòmics del 2024, caldrà presentar doncs les nòmines del 2024, i en cas d'autònoms caldrà aportar les declaracions trimestrals d'IVA i IRPF 2024 i una Declaració jurada del total d'ingressos nets d'enguany.

TAULES ECONÒMIQUES

https://economia.gencat.cat/ca/departament/estadistiques-indicadors/indicador-renda-suficiencia/

Taula econòmica 1.JPG

Taula econòmica 2.JPG

Saltaran un tram a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que complexin els requisits econòmics del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents:

 1. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.
 2. L’infant amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Quan un dels progenitors s’hagi de fer càrrec i tenir cura d’un familiar amb dependència.

Saltaran dos trams a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que compleixin els requisits del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents:

 1. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda tal efecte.
 2. Víctimes de violència de gènere en els darrers 2 anys.