Un número dedicat a la publicació del Diplomatari de Cambrils i a una llibreta de costura

  • "El Centre d'Estudis Cambrilencs publica el Diplomatari"
  • "El document protagonista: una llibreta de costura"
  • "Activitats a Cambrils i fora"