“La població infantil civil i refugiada a Cambrils (1936-1940)” és el títol de l’article central del butlletí l’Arxiu t’informa. Escrit per la Maria Pilar Herrerías i Gili, presenta d’una manera àgil i resumida un estudi relacionat amb la població infantil que es va refugiar a Cambrils durant la darrera Guerra Civil Espanyola. L’article ha estat escrit a partir de diferents fons documentals localitzats a l’AMCAM. El butlletí número 32 de l’Arxiu t’informa completa les seves pàgines amb un resum de la documentació recuperada en el marc de l’acció Arxivem la Pandèmia que es va impulsar des de l’Arxiu Municipal de Cambrils en ple confinament l’any 2020.