En aquest número l’article central ha estat escrit pel David Hidalgo Cela i porta per títol "Josep Peirí i Pastor. Cap de Mossos d’Esquadra de Cambrils". El text presenta d’una manera àgil i resumida la situació política que va portar a la formació de les esquadres catalanes.

  • XIIè Cicle de Memòria de Tardor La victòria fou el silenci.
  • David Hidalgo Cela, Josep Peirí i Pastor. Cap de Mossos d’Esquadra de Cambrils
  • Recordatori al Ramon Ortiga Vidal.