Un número dedicat a la creació de la fira de Cambrils el 1322

  • "Notícies"
  • "El document protagonista: Jaume II va crear la fira de Cambrils el 1322"
  • "Els documents de Cambrils es publiquen"
  • "Activitats a Cambrils i fora"