Un número dedicat a l'Hospital de Sang de Cambrils als documents privats, als municipals de Cambrils i Reus i als parroquials

  • "L'Hospital de Sang de Cambrils als documents privats"
  • "L'Hospital de Sang de Cambrils als documents municipals de Cambrils i Reus"
  • "L'Hospital de Sang de Cambrils als documents parroquials"
  • "Activitats a Cambrils i fora"