Un número dedicat a la col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i l'Ajuntament de Montbrió del Camp en matèria de patrimoni cultural, al cicle d'activitats "Anar a estudi: ensenyament a Cambrils (segles XVIII-XX)" i a la llibreta de telegrafia òptica de Montbrió

  • Cambrils i Montbrió acorden col·laborar per conèixer i divulgar el patrimoni cultural
  • Anar a estudi: ensenyament a Cambrils (segles XVIII-XX)
  • Contracte del mestre (1792)
  • El document protagonista: Llibreta de la torre de telegrafia òptica de Montbrió (1875)