Dos exemples (de 1816 i 1911) dels sistemes de caritat i beneficència que una població com Cambrils utilitzava per atendre les necessitats dels més desafavorits.