Fa un segle, la Junta Local de Sanitat s'ocupava d'afers tan diversos i importants com publicar les normes per mantenir la salubritat als carrers (neteja, escombraries, animals...), combatre epidèmies (com la de verola de 1883) o impulsar la vacunació de la població