Redacció de projecte i obres de construcció dels vestidors dels nous camps de futbol de gespa artificial

L’edifici es troba emplaçat a la Zona Esportiva Municipal en un entorn que està en fase de desenvolupament.

És situat entre els dos camps de gespa artificial que es troben al sud de la zona esportiva municipal. Limita, al sud amb la UA-6, a l’Est amb la prolongació de l’Av. Independència i a l’Oest amb la pista d’atletisme. Els dos camps de gespa artificial es troben separats per una distància de 30 m.

L’accés principal a la instal·lació és pel camí asfaltat provisional que es va fer per accedir a la pista d’atletisme i que en un futur, quan s’urbanitzi la zona, passarà a ser una gran avinguda.

A l’extrem sud de l’edifici i zona d’accés es troba el porxo d’entrada des del qual es té accés als serveis per al públic, a un bar, a les graderies dels dos camps i al vestíbul que dóna accés als vestidors. Des d’aquest vestíbul neix un passadís central des del qual s’accedeix als diferents vestidors de grups situats a ambdós costats del passadís.

Un cop s’accedeix als vestidors la sortida i accés, als camps de gespa, es produeix pel mateix passadís central, que recorre longitudinalment l’edifici fins arribar al seu extrem on es disposa la sortida als camps pels dos costats de la construcció.

A l’extrem oposat de l’accés situem els magatzems per les entitats, el recinte destinat a les instal·lacions de l’edifici, els vestidors dels àrbitres i les infermeries.

L'estructura de l’edifici i els seus tancaments de façana són a base d’elements prefabricats de formigó, reduïnt-se considerablement el temps d’execució i els costos de manteniment.