Edifici Forn del Tallero (Pla de Barris)

 

En el marc del programa del Pla de Barris del Barri Antic de Cambrils on es contemplava la renovació urbana, dinamització comercial i la dotació d’equipaments per donar serveis al barri i  per apropar-li l’administració municipal, l’Ajuntament va comprar el solar en el que actualment està construït un edifici per dotar al barri d’equipaments administratius complementant els existents a la plaça Espanya, i recuperar l’antic Forn del Tallero.

L’edifici està situat al c/ Cardenal Vidal, 22-24 de Cambrils.

La parcel·la de referència, de forma irregular, està situada en la cantonada del c/ Cardenal Vidal i el c/ Gràcia entre mitgeres i amb façana al Nord al c/ Colom, en un entorn d’illa densa, al casc antic de Cambrils.

És d’aplicació el POUM de Cambrils, Zona 1-Barri Antic.