MV condicionament del bar situat a l'edifici de vestidors dels camps de futbol de gespa

 

Amb la construcció de l’edifici de vestidors dels nous camps de gespa artificial, s’ha dotat a la Zona Esportiva Municipal d’unes instal·lacions molt esperades pels usuaris.

En aquest edifici s’ha previst un espai destinat a la ubicació d’un bar, per donar servei al públic, el qual disposa de les instal·lacions necessàries per al seu funcionament a excepció de l’equipament de la cuina, de la qual s’han fet les pre-instal·lacions, els aparells de climatització del bar-espai social i el mobiliari.


El bar i espais complementaris tenen una superfície total de 164,70 m2, desglossat de la següent manera:

  • Bar-espai social:           115,00 m2
  • Barra:                                12,30 m2
  • Cuina:                                13,40 m2
  • Serveis:                             13,20 m2
  • Magatzem:                       10,80 m2

 

S'ha previst també, una zona exterior d’ocupació de terrassa de 42,90 m2, de manera que quedin lliures d’obstacles els recorreguts d’evacuació de l’edifici.

El 8 de juliol de 2013, es va adjudicar el contracte pel condicionament i posterior explotació del restaurant-bar. Adequant l'espai amb tots els serveis necessaris pel seu funcionament:

  • Equipament de la cuina amb els aparells i electrodomèstics necessaris, amb les seves connexions.
  • Aparells de climatització del bar.
  • Mobiliari interior i exterior.
  • Lavabos.
  • Zona wifi, etc.