Galeria de tir amb arc, a la zona esportiva municipal i d'equipaments de la UA-6 de Cambrils

La Galeria de Tir amb Arc es situa al Sud-Oest de la Zona Esportiva Municipal. Limita al Sud amb el nucli de la Parellada, a l’Est amb la pista d’atletisme i els dos camps de futbol de gespa artificial. Limita al Nord amb el vial d’accés a l’Autopista AP-7 i a l’Oest amb el Barranc de la Mare de Déu del Camí.

Es tracta d’una edificació de 25,00 x 38,50 metres, de forma prismàtica, amb una superfície construïda de 962,50 m2, amb les següents dependències interiors: la sala de tir, una aula d’aprenentatge, dos vestidors, una infermeria, un magatzem, oficina de control d’accés, distribuïdors i zones de serveis.

La funció d’aquest edifici és bàsicament la de facilitar l’entrenament i competició dels esportistes usuaris del conjunt de la instal·lació. Es tracta doncs d’un espai per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la modalitat de tir amb arc, amb la possibilitat que puntualment es pugui organitzar alguna competició.

L’edifici té dues parts ben diferenciades:

  • La zona de pràctica esportiva o sala de tir, amb una zona d’espera dels arquers i espai destinat a públic quan es realitzi alguna competició. Aquesta zona té una alçada interior variable de 4,5m a 6m, apta per a la pràctica esportiva.
  • La zona de serveis, on es situa l’aula d’aprenentatge, els vestidors i el magatzem, amb els distribuïdors i serveis corresponents. Aquesta zona té una alçada interior de 2,95m.

Volumètricament l’edifici reflexa aquestes dues parts d’usos diferenciats, escalonant la seva façana per adaptar-se a la volumetria interior.

L'estructura de l’edifici i els seus tancaments de façana són a base d’elements prefabricats de formigó, disminuint considerablement el temps d’execució i els costos de manteniment.

L’accés principal a la instal·lació és pel vial d’entrada als camps de futbol de gespa artificial de la Zona Esportiva Municipal i que en un futur, quan s’urbanitzi la zona, passarà a ser una avinguda de 30 metres d’amplada. Per tal de minimitzar l’impacte visual de la nova construcció, està envoltada per l’arbrat existent i s'ha reforçat la plantació d’arbrat pel seu perímetre.