MV per a la construcció d'un pas de vianants de ressalt a l'avinguda dels Països Catalans a l'alçada del carrer d'Extremadura

L’Av. Països Catalans és una via de circulació molt important entre la zona del Port i el Nucli Antic de Cambrils, que recorre el marge esquerre de la Riera d’Alforja. Amb tot això, aquest vial suporta un elevat i continu trànsit de vehicles, que si hi afegim la seva configuració (té dos carrils de circulació en un sentit), i dues voreres laterals molt amples que suporten recorreguts de vianants continus que connecten la zona sud del municipi amb els barris situats per darrere de la via del tren, el converteix en un vial amb un especial risc pels vianants, ja que els cotxes assoleixen una velocitat important.

 

En aquest vial, a l’alçada del c/ Extremadura, existeix un pas de vianants molt transitat, a més d’un pas per bicicletes, on sovint hi ha un vaivé de vianants, els quals han de travessar l'avinguda, amb el conseqüent perill.

Davant aquesta problemàtica, l'Ajuntament va decidir redactar una memòria valorada per tal de regular el trànsit rodat de la zona, donant un especial protagonisme als vianants.

El pas de vianants de ressalt s'ha construït perpendicularment a l’eix de la calçada de l’Av. Països Catalans, segons es grafia en el plànol.