Memòria valorada per a la construcció d'un gual de vianants a l'antiga N-340 a l'alçada dels carrers M. Jacint Verdaguer i Ramon Berenguer IV (supressió pas soterrat)

Un cop suprimida la barrera que suposava l’antiga N-340, i aconseguida la connexió entre els dos barris a l’alçada del passeig de l’Estació, l'Ajuntament ha cregut convenient realitzar un pas de vianants superficial que doni continuïtat a través d’un itinerari adaptat a la circulació de vianants entre les dues zones connectades.

Els treballs han consistit en construir un nou gual superficial creuant l’antiga N-340 desplaçat de l’actual pas soterrat alguns metres de distància per tal de salvar el menor desnivell de terreny.

L’amplada del gual és d’uns 5 m.

Les obres han comportat la demolició de paviments, murs i altres elements de l’existent pas soterrat per la posterior reposició.

El pas soterrat existent, s'ha tapiat per fer servir com traspàs per possibles encreuaments de les instal·lacions.

Per altra banda, l’obra ha comportat la construcció d’una rampa adaptada de fins 11 m de longitud amb diferents pendents per salvar els 0.90 m de desnivell màxim de manera progressiva. També s'ha fet una petita rampa per habilitar el gual a la vorera de l’Av. Baix Camp.

Per últim, les actuacions s'han complementat amb la corresponent pintura sobre vial i senyalització adient per tal d’assolir els nivells de seguretat viària oportuns a l’obra proposada.