Projecte edifici Torre del Llimó (Pla de Barris)

Plànol emplaçament

La intervenció de l’equipament municipal “Torre del Llimó” es situa a la confluència dels carrers Creus i Rovira i es tracta de la rehabilitació de tres immobles existents al nucli antic de Cambrils.

A la part posterior de les tres finques hi ha un jardí on es situa la Torre del Llimó, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal; al jardí també trobem una sortida del refugi antiaeri durant la Guerra Civil i uns antics rentadors públics, als quals s’accedia a través de la casa estreta del c/ Creus nº 37.

Plànol conjunt estat actual

Les façanes dels immobles estan catalogades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

La façana del c/ Creus està configurada pels tres immobles rehabilitats.

La façana que dóna al c/ Rovira està configurada pel tester de la casa de la cantonada i un mur d’obra que separa el jardí interior amb el carrer, impedint la visió de la Torre del Llimó i del propi jardí des de la via pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façana c/ Rovira

Façana c/ Creus

La casa de la cantonada tenia una sèrie de volums edificats per la seva part del darrera, d’una etapa posterior a l’origen de l’immoble, que dificultaven també la visió sobre la torre. Aquests volums s’han enderrocat, conjuntament amb una sèrie d’elements del jardí. A la planta baixa s’observa un espai porxat, amb una terrassa a la part superior. Un mur de tàpia separava els dos nivells del jardí interior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa sobre la porxada

Jardí i porxada existent

Planta proposta

La porxada existent a la casa de la cantonada s’ha continuat tot al llarg de les tres finques fins a la Torre del Llimó, per millorar la visió de la mateixa en els recorreguts d’accés a l’equipament. A la part superior del porxo es reprodueix la terrassa des de la qual es gaudeix del jardí, la Torre del Llimó i la sortida rehabilitada de l’antic refugi antiaeri. S’ha buscat en aquesta façana posterior de nova construcció una imatge unitària de l’equipament a l’hora que ordenar els volums que hi havia originalment. Això permet una visió més neta i tranquil·la sobre la Torre del Llimó i el jardí.

Estat final jardí

S’ha conservat l’antic accés als rentadors públics que es produïen a través de la casa estreta del c/ Creus nº 37, i s’ha comunicat aquest accés amb el c/ Rovira a través d’un espai porxat que travessa les tres finques, millora la visió de la torre i permet l’accés al jardí o a l’equipament pròpiament. Aquest pas és cobert però exterior, i permet un recorregut alternatiu al pas per les voreres, potenciant la visió de la torre i l’ús de l’equipament i el jardí interior, el qual s’ha posat tot al mateix nivell i s’ha eliminat el mur que el dividia en dos.

La torre és present en els recorreguts interiors de l’edifici, que es produeixen al voltant d’un pati central de tres alçades on s’ha col·locat una escala oberta d’accés als diferents nivells de l’equipament. Aquest pati s’ha pavimentat amb les peces de ceràmica recuperades dels antics rentadors públics i s’han encintat amb unes rajoles hidràuliques aparegudes en diferents estances de la casa de la cantonada. S’ha il·luminat exteriorment la Torre del Llimó per fer-la visible de nit des del carrer o des del propi equipament.

Al voltant del pati central es distribueix el programa funcional, definit per una sèrie de sales polivalents de superfícies variables, destinades a un ús administratiu, amb les zones de serveis corresponents.