La Llar d’infants Vicki és una escola catalana, aconfessional on fomentem l’estimulació dels valors d’una societat democràtica i de respecte als altres.

Basem l’activitat educativa en les necessitats dels infants: la necessitat afectiva, fisiològica, de moviment, de descoberta, de benestar, de joc, d’autonomia, de moviment, i de flexibilitat dels grups per així aconseguir la màxima qualitat d’ensenyament i aprenentatge.

Des de 1977, la Llar d’infants Vicki acull nens i nenes del nostre poble i comarca, amb l’objectiu d’educar i formar persones lliures, crítiques, tolerants solidàries i autònomes.

Avinguda Baix Camp, 33
43850 Cambrils
T. 977 365 091
F. 977 365 091

Instagram: @llardinfantsvicki

 

Ensenyaments que s’imparteixen

  • Primer cicle d'Educació infantil

 

Línies i nombre d’alumnes

  • Dues línies de I0, quatre línies de I1 i cinc línies de I2
  • 168 places

Horaris

Matí de 8:45 a 12:30 h
Tarda de 15:00 h a 17:45 h

Horari d'acollida matí: de 7:30 a 8:45 h.

Servei d'acollida a la tarda: fins les 18h

Serveis i equipaments del centre

 

Servei de menjador

Elaboració de dietes personalitzades en el propi centre

Servei d’acolliment al matí a les 7:30 h. I per la tarda fins les 18:30 h

Escola d’estiu, obert juliol i agost

Assessorament psicopedagògic continu amb especialistes al propi centre

Escola de Pares i Mares

Festes familiars a l’escola

Sortides i colònies

Natació