Cambrils disposa de dues llars d'infants municipals, la Maria Dolors Medina i La Galereta

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL MARIA DOLORS MEDINA

 

C/ de la Mineta, 3

43850 Cambrils
T. 977 369 702

mariadolorsmedina@ingesol.cat

La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina és la primera llar que es va crear al municipi de Cambrils l'any 2006 i des de l'any 2012 és gestionada per Ingesol.

Els dos serveis socioeducatius de la població de Cambrils, la LLIM Maria Dolors Medina i la LLIM La Galereta, segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

Les llars d'infants són un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 82 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat  corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infantil i distribuïts en 6 estances:

-          Estança dels Nans: de 4m a 1 any

-          Estança dels Bastoners: 1 a 2 anys

-          Estança dels Diables: 1 a 2 anys

-          Estança dels Gegants: 2 a 3 anys

-          Estança dels Timbalers: 2 a 3 anys

-          Estança dels Castellers: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil i d’estudiants universitaris dels Graus de Mestre/a en Educació Infantil, Doble Grau de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària i de Pedagogia.

La nostra llar d'infants compta amb l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) amb la que hi ha una estreta col·laboració i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre,tallers i xerrades, festes, etc.

Si voleu contactar amb ells podeu fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: afamdolorsmedina@gmail.com

INSTAL·LACIONS MARIA DOLORS MEDINA
image1 image2
image3 image4
image5 image6

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA

C/ Cristòfor Colom, 32-34

43850 Cambrils

 T. 977 791 210            

lagalereta@ingesol.cat 

Va ser a l’any 2010 quan es va crear la segona llar del municipi, la llar d’infants municipal La Galereta.

Per tant, fa quatre anys celebràvem la festa del 10è aniversari, l'equip educatiu va elaborar un vídeo que podreu veure clicant en aquest link.

La gestió integral  d’aquest servei educatiu és a càrrec de l’empresa municipal Ingesol.

La llar d'infants La Galereta i la llar d'infants Maria Dolors Medina segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

Les llars d'infants són un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 94 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infantil i distribuïts en 6 estances:

-          Estança dels Peixets: de 4m a 1 any

-          Estança dels Pops: 1 a 2 anys

-          Estança dels Crancs: 1 a 2 anys

-          Estança dels Dofins: 2 a 3 anys

-          Estança de les Balenes: 2 a 3 anys

-          Estança de les Tortugues: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil i d’estudiants universitaris dels Graus de Mestre/a en Educació Infantil, Doble Grau de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària i de Pedagogia.

INSTAL·LACIONS LA GALERETA
image8 image9
image10 image11
image12

La llar compta amb l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) amb la que hi ha un estreta col·laboració  i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre, tallers i xerrades, festes, etc.

Per contactar amb ells podeu fer ho a l'adreça de correu electrònic: ampagalereta@gmail.com

LA LÍNEA PEDAGÓGICA DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE CAMBRILS

L’infant és el protagonista de l’acció educativa, el respecte vers a aquest i la diversitat de famílies que s’acullen, és fonamental per a tots i totes les professionals que hi treballen.

Les llars ofereixen una educació globalitzada i integral fet que permet entendre a cada infant com “un tot” únic i potenciar els aspectes propis del seu desenvolupament (cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu) atenent a les seves necessitats.

La vida quotidiana és l’eix vertebrador de tota actuació que es desenvolupa a les estances així com de  totes les propostes que es presenten. Els moments com el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o l’estona de descans, esdevenen espais d’ensenyament-aprenentatge de gran valor en l’etapa 0-3 essencials per a un desenvolupament sa i natural de l’autonomia dels infants.

Les llars municipals s’emmarquen en l’anomenada escola activa on l’infant és el protagonista dels seus aprenentatges i on es respecten els seus interessos i preferències garantint així un aprenentatge significatiu i vivencial que el permeti conèixer, interpretar i utilitzar el seu entorn.

En aquest sentit, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i convivència, es vetlla per generar una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, ofereixen un espai segur, acollidor i de relació.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

Assistir per primera vegada a la llar d’infants esdevé una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres infants, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es planifica un procés de familiarització progressiu, en grups reduïts. Els primers dies els infants assisteixen acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar es va ampliant respectant cada ritme individual.

 

FAMÍLIA I ESCOLA

La família és el primer context educatiu de l’infant i la principal responsable de l’educació dels fills/es. Des de les llars d’infants s’acompanya i es dona suport a la seva tasca educativa.

La cooperació entre família i escola és fonamental per afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, en les reunions de grup i entrevistes individuals, en les diverses  propostes com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.  

 

DIA A DIA LA LLAR D’INFANTS

A les llars d’infants municipals de Cambrils es sap valorar el contingut educatiu que proporciona qualsevol moment o situació viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per promoure’l a les llars s’ofereixen materials no estructurats, es té cura dels espais, es fan propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, es respecten els diferents ritmes i s’acompanya a l’infant amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint infinitat d’aprenentatges que apropen l’infant a la natura i els permet fomentar el respecte envers aquesta.

Amb els més petits es dona molta importància a l’etapa del temps a terra i el lliure moviment . Així, es vetlla per proveir espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de les estances adaptant-lo a les necessitats que sorgeixen en cada etapa del desenvolupament.

El menjador és un espai educatiu més que els infants han de viure des del plaer. Es respecten els gustos i preferències i es fomenta l’autonomia, la socialització i el llenguatge, entre d’altres aspectes. Es fomenten hàbits d’alimentació saludable fugint dels aliments ensucrats i processats. A més, les llars d’infants compten amb cuina i cuiner/a pròpia.

Els contes i la música també formen part del dia a dia. Es tracta d’elements culturals  importants per al desenvolupament infantil ja que l’estimulen aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc.

A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, es desenvolupa el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants anar a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb persones externes al nucli familiar. Aquesta convivència suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys i per aquest motiu es dona molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos, oferint-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre aspecte que condiciona dia a dia tota la tasca educativa. Es procura donar la major seguretat afectiva possible als infants i a les seves famílies. Amb aquest propòsit, sempre que afavoreixi el grup, s’assignen educadores de referència procurant la seva continuïtat al llarg dels diferents cursos i es vetlla per una adaptació progressiva, prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.

L’EQUIP EDUCATIU

Els equips educatius de les llars d’infants estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància.

Després d’anys d’experiència i de formació constant, els equips docents de les llars d’infants municipals han consensuat un model d’educador/a que acompanya els infants i les seves famílies de manera respectuosa i conscient.

Alhora, el treball en equip i la reflexió conjunta són fonamentals en el dia a dia.

L’adult es converteix en un model que transmet valors personals, socials i culturals, per tant, ha de ser conscient i respectuós amb la diversitat de realitats personals, socials i culturals i cuidar en tot moment els missatges que dona tant als infants com a les seves famílies.

La formació continua i la innovació educativa es consideren aspectes imprescindibles dintre de la pràctica professional. Així, és fonamental la formació permanent de l’equip, mitjançant la participació en cursos, seminaris, jornades i intercanviant experiències, analitzant bibliografia especialitzada i portant a terme processos d’innovació permanent al propi centre.

Cada llar d’infants compta amb:

  • 1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia, Psicologia i/o Grau de Mestre en educació Infantil.
  • 1 Diplomada en Mestre d’Educació Infantil
  • 11 Tècnics Superiors en Educació infantil
  • i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més, les llars d’infants col·laboren i es coordinen amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del territori: EAP, CDIAP, CREDA, CEIP, IOC, IES, Universitats com URV, UNIR, OME..., entre d’altres.

També esdevenen centres receptors d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil, d’estudiants de l’assignatura de Pràcticum del Grau de Doble Titulació de Mestre d’Educació infantil i Primària, d’estudiants del Grau de Mestre en Educació Infantil i de Pedagogia.

CALENDARI, HORARI I PREUS

El calendari, horari i preu de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament per a cada curs escolar. Les llars romanen obertes tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’Agost i els infants podran assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per a facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants al centre, s’han establert uns marges d’horaris d’entrades i sortides.

Horaris

Servei d’acollida

De 8:00h a 8:45h

Entrada matí

De 8:45h a 9:30h

Sortida matí

De 12:00h a 12:30h

Servei migdia

De 13:00h a 15:00h

Entrada/sortida tarda

De 15:00h a 15:15h

Sortida tarda

De 16:30 a 17:00

 

PREUS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 19/04/2024.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2024-2025

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50€ en concepte de reserva de plaça, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre. Aquest avançament podrà ser retornat a les baixes de matrícula que es produeixin abans del 20 d’agost previ inici de curs.

Els infants de I2 no han de fer aquest avançament perquè la quota d’escolaritat està subvencionada en la seva totalitat per l’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat de Catalunya.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

GALERIA D'IMATGES - Accés families

Les llars d’infants municipals compten amb una galeria d'imatges amb l'objectiu d’apropar a les famílies el dia a dia de la llar  i fer-les partícips dels moments i experiències que es viuen a l’estança del seu infant.

L’accés a aquesta web és restringit, per aquest motiu cal fer un procés de registre i identificació individual. En un termini màxim de 5 dies hàbils, la persona registrada es donada d’alta per visualitzar únicament a les imatges i registres del grup al que pertany el seu infant i a les imatges dels esdeveniments globals del centre.

Les llars d’infants disposen de diferents mecanismes per informar les famílies cada vegada que s’afegeixen noves fotografies. Al finalitzar el curs s’eliminen totes les fotografies i es deixa de tenir accés, per això es recomana desar les imatges que la família vulgui conservar.

Per poder accedir a aquesta galeria d’imatges, cal haver autoritzat els drets de d’imatge de l’infant en el moment de fer la matrícula.

Els passos a seguir per registrar-se són:

  1. Accedir a l'enllaç https://ingesol.cat/llarsgaleria/
  2. Registrar-se com a nou usuari a la pestanya “identificar-se” (part superior dreta)
  3. El nom d’usuari ha de ser el nom i cognom del vostre fill/a

Si el registre és incorrecte, NO es podrà tenir accés a la galeria d’imatges.

Trobareu més informació a https://www.cambrils.cat/ingesol/llims