1 - La meva parella em pot denunciar per ABANDONAMENT DE LLAR si marxo de casa?

El delicte d'ABANDONAMENT DE LA LLAR no existeix. Només existeix el delicte d'abandonament de família. Això vol dir que la víctima pot marxar del domicili sempre i quan no deixi desprotegits als fills o familiars al seu càrrec.

 

2 - Em correspon advocat d'ofici si el meu marit guanya molts diners? Com puc aconseguir un ADVOCAT D'OFICI?

Només es tenen en compte els ingressos propis per a establir el dret o no a Justícia Gratuïta.
Per a demanar l'assignació de lletrat d'ofici cal que ho sol·liciti a les oficines d'Assistència Jurídica del Jutjat de Reus a l'Avda. Marià Fortuny núm. 73 o al col·legi d'Advocats de l'Avda. Marià Fortuny 83 1r pis, telef. 977-34-07-61 (Al costat del carrefour).
Si ha decidit realitzar denúncia per violència de gènere, se li facilitarà un lletrat d'ofici que farà la primera assistència de forma gratuïta i l'assessorarà legalment.3 - He sofert una agressió però no tinc lesions visibles. Cal que vagi a un centre mèdic?

Sí, qualsevol agressió física és considerada com violència. Cal que la víctima es traslladi a un centre mèdic per tal de què li siguin valorades les lesions i quedi constància de les mateixes.


4 - La meva parella em diu que si em separo NO em deixarà veure els meus fills. És veritat?

Aquesta frase és molt freqüent en una parella amb problemàtica de violència de gènere
Tant la tutela, com el règim de visites, ús de l'habitatge familiar, pensió d'aliments als fills i pensió compensatòria al cònjuge més desprotegit, repartiments dels bens en comú... els determina el jutge.

És molt probable que quan em separi ell em faci la vida impossible
Cal que a la denúncia per violència de gènere demani l'Ordre de Protecció i expliqui els motius de forma entenedora. Si se li concedeix, el jutge especificarà a quants metres té prohibit acostar-se l'agressor i si hi ha prohibició de comunicacions per qualsevol mitjà.
En cas que l'agressor se li acosti de manera intencionada, o es posi en contacte amb vostè, tenint concedida d'Ordre de Protecció, pot avisar a qualsevol servei de Policia que procedirà a la detenció de l'agressor, per incompliment de la resolució judicial de prohibició d'apropament o a la formulació de la corresponent denúncia.5 - Puc canviar el pany de la porta per evitar que l'agressor/a pugui accedir a la llar?

Legalment no està permès el canvi del pany de la porta sense que el Jutge atribueixi l'ús del domicili familiar a la víctima. Si corre perill, demani una Ordre de protecció el més aviat possible.


6 - Què puc fer si ell/a no em passa la pensió?

Pot denunciar al pare i la mare dels teus fills si l'impagament es produeix dos mesos consecutius o quatre alterns, ja que està considerat com a delicte en el Codi Penal.
En aquest cas has de plantejar l'execució de la sentència de separació i mesures establertes. El Jutjat estarà obligat a informar al progenitor dels menors del pagament de l'import establert. El Jutge pot aprovar mesures d'embargament de nòmina o altres béns.7 - Si el pare/mare dels meus fills no paga la pensió d'aliments, pot visitar o emportar-se els nens?

Si el pare o mare NO fa efectiu la pensió d'aliments SÍ que té dret per veure els seus fills. Són drets i obligacions de diferent compliment.8 - Sóc immigrant. Tinc els mateixos drets?

Sí, els mateixos drets i obligacions. Tota persona que visqui a l'Estat espanyol pot formular denúncia per violència de gènere amb les mateixes garanties processals que un ciutadà/na espanyol/a.

 

TELEFON 016 DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.  INFORMACIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ.  ACCÈS A INFORMACIÓ A ALTRES IDIOMES.