Qui té l'obligació de notificar el canvi de titularitat d’un vehicle?

Qui? El titular d'un vehicle matriculat a Espanya que el transmeti a una altra persona.

On? A la Prefectura de Trànsit de la província on tingui el seu domicili legal o aquella on va ser matriculat el vehicle. A Tarragona, a la Pl. Imperial Tarraco nº 4.

Quan? En el termini de 10 dies des de la transmissió.

Com? Amb una declaració que contingui:

  • - identificació de qui transmet i de l'adquirent
  • - data i títol de la transmissió

 

Cal adjuntar a aquesta declaració el permís o la llicència de circulació.

(Art. 31 del Reglament general de vehicles.)