El nou tràmit es pot trobar al catàleg de tràmits classificat dins dels apartat d’Atenció Ciutadana, Medi Ambient i Destacats  

 El poden demanar els particulars per un màxim de 6 objectes que no siguin vidres, miralls, finestres o similars  

  El servei de recollida de mobles i residus voluminosos de Cambrils ja es pot sol·licitar per internet a través del catàleg de tràmits de la seu electrònica. La recollida també es pot continuar demanant telefònicament a l’OAC, com fins ara, trucant al 977 79 45 79 en horari de 8 a 14:00 hores.  

 En la petició cal facilitar el nom, l’adreça de recollida, la descripció dels residus a recollir, i un telèfon i correu electrònic de contacte per confirmar la cita i per poder comunicar qualsevol incidència.  

 L'horari per deixar el voluminós és el dia que la persona esculli de 20 a 21 hores i s'ha de deixar al costat del portal de casa seva (mai al costat del contenidor). L'horari de recollida del servei és de dilluns a diumenge a partir de les 21 hores. No es podran recollir més de 6 objectes, ni es recolliran vidres, miralls, finestres i similars (aquest tipus de residus s’han de portar a la deixalleria municipal) 

 Aquest tràmit només és per persones particulars. Els establiments comercials s'han de posar en contacte amb Secomsa Cambrils, al telèfon 977 369555 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores). 

 Els particulars també poden portar els residus que no es recullen en la recollida selectiva a la deixalleria municipal, que està orientada principalment als residus especials en petites quantitats (pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar o bé que han de ser tractades per tal de no malmetre el nostre entorn ni afectar a la nostra salut. Poden utilitzar la deixalleria els particulars que generin residus de tipus domèstic o comercials assimilables a domèstics.