Les operacions bàsiques del servei de neteja viària són les següents:

Escombrada manual

Servei de neteja de voreres, vorades, buidada de papereres i repàs d’escocells mitjançant escombra, cabàs, carro amb cubells i bosses de recanvi. Aquest servei es realitzarà a les zones que per les característiques urbanístiques no permeten l’escombrada mecànica que requereixen una freqüència de neteja intensiva.

Escombrada mecànica

Servei consistent en la neteja de calçades, voreres, passeigs i places que per l’amplada o configuració permetin la circulació d’un vehicle d’escombrada mecànica, Es realitza amb un equip format per una màquina escombradora, un conductor i un operari.

L’operari, equipat amb bufadora, empeny els residus cap al centre on discorre la màquina, de manera que permet l’aspiració dels residus acumulats pels operaris. La bufadora desplaça els residus de sobre les voreres, de sota els cotxes i dels racons no accessibles per a l’escombradora. L’operari també va canviant les bosses de les papereres que es troben al seu recorregut.

Es farà servir màquines escombradores d’aspiració capacitat mitjana (1-2m3) en les vies d’amplada mitja o un únic sentit ien zones de vianants.

Es farà servir màquines escombradores d’aspiració de gran capacitat (3-5m3) en les vies de major amplada i longitud i amb gran presència de verd urbà.

En aquelles zones amb residus fins i densos (sorra, terra, grava) es farà servir màquines escombradores d’arrossegament.

Neteja amb aigua calenta a pressió

Rentat de taques a paviments de la via pública i mobiliari urbà, eliminació de grafits a espais públics, retirada d’excrements i altres serveis auxiliars que requereixin neteja amb aigua i l’aplicació de productes químics.

Neteja amb cisterna

Servei de reg i aiguabatre de carrers amb cisterna de aigua a pressió per a la neteja dels passeigs, places del municipi amb mànega i de la calçada de les vies principals amb sistema de dispersió d’aigua frontal.

Fregat mecànic

Servei amb màquina fregadora que realitza una neteja intensiva de les àrees interiors de les places, passeigs i carrers de vianants molt transitats i amb activitats que taquen els paviments.

Neteja de contenidors soterrats

Es realitzarà una neteja exterior (tapes, bústies i zones perimetrals de la via pública) amb aigua calenta a pressió i productes químics específics de les àrees de contenidors soterrats amb la freqüència necessària per a garantir un estat òptim pel que fa a l’aspecte exterior i les olors. La neteja interior (arqueta i contenidor) es realitzarà amb l’equip de manteniment de contenidors, ja que requereix l’ús de la grua.

Neteja de contenidors aeris

Es realitzarà una neteja exterior amb aigua calenta a pressió i productes químics específics de les àrees de contenidors de superfície per a garantir un estat òptim pel que fa a l’aspecte exterior i les olors. La neteja interior es realitzarà amb camió rentacontenidors.

Repàs d’àrees de contenidors i buidat de papereres

Servei que realitzarà tasques de reforç de neteja viària com el buidat de papereres els dies sense escombrat mecànic a la zona, repàs de les àrees de contenidors per a la retirada de residus dipositats fora i resolució d’incidències puntuals.

Operacions complementàries de neteja viària

A banda de les operacions bàsiques de neteja viària segons la necessitats i requeriments de l’Ajuntament es podran fer tasques complementàries com ara la neteja d’espais que requereixin l’ús de desbrossadores de fil i mini carregadora, entre d’altres.