La qualitat ambiental engloba aquelles accions encaminades a vigilar, prevenir i controlar la qualitat de l'aire.