La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

En els contenidors del municipi podeu trobar 5 separacions per fraccions:

  • Orgànica
  • Envasos lleugers
  • Resta
  • Paper i Cartó
  • Vidre

  

Per més informació sobre la recollida selectiva podeu consultar la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus