A partir de l'any 2005 el servei de neteja i recollida d'escombraries va passar a ser gestionat a través de SECOMSA. L'any 2017 es va signar el nou conveni que tindrà vigència durant 8 anys.