La presència de zones verdes on els ciutadans puguin gaudir de l'aire lliure és un factor determinant de la qualitat de vida a les ciutats, pels valors positius que aporta l'existència dels parcs i jardins, com són el contacte amb la natura, l'exercici del lleure, gaudir de l'aire lliure, la percepció de la bellesa.

PARCS I JARDINS

Actualment l'Ajuntament manté més de 890.000 m2 de zones verdes, la qual cosa suposa més d'un 95% de les zones verdes municipals. El percentatge restant és mantingut per entitats urbanístiques col·laboradores.

ÀREES DE JOCS INFANTILS

Àrees de jocs infantilsclassificades per la zona del municipi on s'ubiquen i la urbanització i/o barri a la qual pertanyen.

PALMERES - MORRUT

A Cambrils, les palmeres són una part important de la vegetació i especialment les trobem en alineació en el cas dels passejos marítims de llevant i ponent, amb més de 800 exemplars. A continuació trobareu un llistat de les espècies de palmeres més comuns al municipi.