L'Agenda 21 és un procés cap a la sostenibilitat, un compromís que ha d'assumir cada ciutadà amb una manera de viure que respecti els cicles naturals, que permeti cobrir les necessitats bàsiques de tothom de la mateixa manera, i també de les generacions futures. El pas d'un model no sostenible a un model sostenible implica un canvi d'actitud de tots i cadascú de nosaltres, i és un procés llarg que a nivell local es vehicula a través de les agendes 21 locals. A Cambrils, l'Agenda 21 local es va iniciar amb l'adhesió del municipi a la Carta d'Aalborg mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament el 5 d'octubre de 2001 i va finalitzar l’any 2012, horitzó temporal del Pla d’acció local. En qualsevol cas, el procés cap a un desenvolupament sostenible no s’atura, i l’any 2015 l’Assamblea General de les Nacions Unides van aprovar els Objectius del desenvolupament sostenible pel 2030.

Documentació

En el marc de l'Agenda 21 de Cambrils es va generar diversa documentació. En aquest sentit, l'Ajuntament va editar un opuscle i CD interactiu amb el contingut d'aquesta. A continuació podeu consultar la informació publicada, que consisteix un resum dels principals documents que configuren l'Agenda 21. També podeu consultar l'opuscle i el CD a la Biblioteca Municipal. Per més informació sobre l'Agenda 21 Local podeu contactar amb el Departament de Medi Ambient mitjançant l'adreça electrònica següent: mambient@cambrils.org