En aquest apartat trobareu els diferents convenis relacionats amb la gestió de residus entre l'Ajuntament i les empreses adjudicatàries.

  • Conveni per la gestió del servei de recollida selectiva d'oli domèstic vegetal usat.
  • Autorització per la col·locació de contenidors de rova i calçat usat a la via pública