El calendari, horari i preus de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament de Cambrils cada curs escolar. Les llars romanen obertes tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’agost.

HORARI

L'horari de les llars d'infants de Cambrils és de 8:45h a 13:00h* al matí (*12:30h els nadons) i de 15:00h a 17:00h a la tarda. També compten amb Servei d'Acollida de 8:00h a 8:45h, Servei de Menjador propi i Servei de Migdia que inclou de 13:00h a 15:00h.

Els infants poden assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants als centres, s’han establert uns marges horaris d’entrades i sortides:

Entrada matí: de 8:45h a 9:30h Sortida mati LL1 i LL2: de 12:00h a 13:00h Sortida matí nadons: de 12:00h a 12:30h Entrada: de 15:00h a 15:15h Sortida tarda: de 15:00h a 15:15h i de 16:00h* a 17:00h (*previ acord amb les educadores)

Si voleu consultar els preus i la tarifació social de les Llars d’Infants Municipals de Cambrils podeu clicar aquí.