Qui és Ingesol?


Ingesol és una entitat pública empresarial local 100% depenent de l'Ajuntament de Cambrils.

Creada l'any 2008, Ingesol està especialitzada en la gestió de serveis i equipaments per al municipi de Cambrils.

L'especialització és la pedra angular en la gestió de les nostres àrees d'activitat, i això ens permet oferir, a la ciutadania de Cambrils, serveis amb un major grau de qualitat.

En aquest espai web trobareu informació sobre les principals activitats que desenvolupa Ingesol, amb un detall de totes aquelles accions digitals que posem a disposició dels usuaris. Tanmateix, trobareu els enllaços necessaris per tal de que ens contacteu en cas de requerir información addicional.

El passat any 2018, Ingesol va celebrar els seus 10 primers anys de trajectoria professional dedicada al servei de la ciutadania de Cambrils.

Després dels seus 10 primers anys d'història Ingesol renova la seva imatge. Mitjançant l'ona del logotip de l'Ajuntament de Cambrils s'integren 3 ones com a símbol dels diferents serveis que es gestionen per al municipi, tots ells sota el paraigües de l'Ajuntament de Cambrils.


Fonaments estratègics


Les següents definicions són els pilars que fonamenten l'estratègia de l'entitat. Així, tot el personal que forma part d'Ingesol les ha de conèixer i, alhora, identificar-s'hi culturalment.

 

Missió

El concepte de missió sintetitza què és Ingesol a l'actualitat, així com el que seguirà sent a curt i mig termini. La missió que tot seguit es defineix és estable en el temps, però tanmateix serà dinàmica per tal d’evolucionar, si els canvis de l’entorn ho propicien.

Concreció de la definició de la missió d'Ingesol:

  • Especialització. És el core business principal de diferenciació com entitat.
  • Experts. El personal ha de tenir les competències tècniques, cognitives i de gestió, així com habilitats i sobretot actitud per dur a terme les seves tasques. Tanmateix, ha d’acumular experiència suficient per oferir un bon servei al ciutadà.
  • Alt valor afegit. Realització de serveis importants per al municipi, sense els quals aquest no podria oferir la qualitat esperada per una ciutat com Cambrils i hi hauria de dedicar-hi molts recursos.

 

Visió

Què volem ser en el futur? Respondre a aquesta pregunta de forma concisa i sintètica és sinònim de definir la visió per a Ingesol. La visió és el referent per a tot el personal de l'entitat, per tal de no perdre mai el focus de la importància del global de les seves activitats per al conjunt de l’organització.

És important destacar que la idea de la visió d’Ingesol persegueix la finalitat de trobar l’objectiu bàsic de l’empresa a llarg termini.

 

Valors

Els valors són aquells conceptes que defineixen les principals identitats de l’organització. Sense els valors Ingesol no podrà executar diàriament la seva missió, ni molt menys aconseguir la visió projectada.

Ingesol defineix els següents valors que són part del dia a dia de l’organització i, per tant, n’identifiquin la seva raó de ser.

Ingesol defineix els següents valors que són part del dia a dia de l’organització i, per tant, n’identifiquin la seva raó de ser.