Assistir per primera vegada a la llar d’infants esdevé una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres infants, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es planifica un procés de familiarització progressiu, en grups reduïts.

Els primers dies els infants assisteixen acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar es va ampliant respectant cada  ritme individual.